Overzicht Video-alarmen

Een video-alarm meldt wanneer u een incident met onveilig rijgedrag kunt bekijken die ingedeeld is als Kritiek, Belangrijk, of Matig. Een video wordt ingedeeld op basis van hoe urgent u de video moet bekijken. U krijgt geen alarm voor video's die als Licht worden ingedeeld.

Een video-alarm is niet hetzelfde als een alarm voor onrustig rijgedrag die u waarschuwt voor onrustig rijgedrag, zoals snel optrekken, ruwe bochten en hard remmen, binnen een geselecteerd tijdvenster. U ontvangt deze alarmen standaard als zich drie gebeurtenissen hebben voorgedaan. Update video-alarmen zodat ze bij uw voorkeuren passen.

Video-alarmen staan los van alarmen voor onrustig rijgedrag. Het is mogelijk dat u voor dezelfde gebeurtenis zowel een alarm krijgt voor onrustig rijgedrag als voor een video. Dit hangt af van hoe uw alarmen zijn opgesteld.

Uw video-alarmen beheren

Video-alarmen worden automatisch ingesteld voor de beheerder in uw organisatie die Reveal het langste heeft gebruikt.

Als u teveel meldingen ontvangt of u wilt dat anderen deze meldingen ontvangen, kunt u de regels voor video-alarmen bijwerken. Om te voorkomen dat u een video-alarm en een alarm voor onrustig rijgedrag tegelijkertijd ontvangt over dezelfde gebeurtenis, verwijdert u de voertuigen met video uit uw alarmmeldingen voor onrustig rijgedrag.

Alarmmeldingen voor video's

Als u de Weergaveoptie voor alarmen hebt gekozen, ziet u een alarm over een video-opname op uw scherm verschijnen als u bij Reveal inlogt.

Notification_1.png

Als u ervoor heb gekozen om meldingen via e-mail te ontvangen, volgt u de instructies in de e-mail om de video in Reveal te bekijken.

Notification_2.png

Via mobiele apparaten, verschijnen alarmen als pushberichten op uw apparaat. Tik op het pushbericht om de video in de app te bekijken.

Notification_3.png

Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 9 van 13