Een statusrapport monteur uitvoeren

Lire en Français

Dit rapport toont hoeveel tijd een monteur aan een opdracht heeft besteed in vergelijking met de geschatte tijd. Gebruik deze informatie bij het auditen van salarisadministratie of factureren van tijd.

Selecteer Rapporten in de taakbalk bovenaan de pagina en ga naar Monteurstatus om een statusrapport van de monteur uit te voeren.

Het rapport gebruikt informatie uit Reveal Field om een complete geschiedenis van uw monteurs te tonen. Het bevat contactgegevens, opdrachtgegevens, geplande starttijd en geplande uren, reistijd naar opdrachtlocaties en daadwerkelijk gewerkte uren.

img-en-us__technician_status_report.png

Als een begintijd in rood gekleurd is, betekent dit dat de daadwerkelijke begintijd later was dan de geplande begintijd.

Een statusrapport monteur uitvoeren en bewerken

  1. Klik bovenin het rapport op RAPPORT BEWERKEN.
  2. Om een monteur aan het rapport toe te voegen, selecteert u diegene in de vervolgkeuzelijst van Monteurs.
  3. Als u een ander tijdvenster voor het rapport wilt kiezen, selecteert u die in de vervolgkeuzelijst van Tijdvenster. Bij Gepersonaliseerd kunt u een aangepast tijdvenster tot maximaal 90 dagen invoeren.
  4. Voer een klantnaam in in het vak onder Contactpersoon om de opdrachten per klant te bekijken of laat het leeg om alle opdrachten van de geselecteerde monteur te zien.
  5. Gebruik het selectievakje Monteurs zonder opdrachten verbergen om deze monteurs uit het tijdvenster te verwijderen.
  6. Klik op RAPPORT GENEREREN om het rapport te genereren.

Een rapport exporteren

Klik bovenin het rapport op CSV. Exporteer vervolgens het rapport als een spreadsheet in CSV-indeling.

Een CSV-bestand via Excel importeren

Om er zeker van te zijn dat alle informatie juist is weergegeven, dient u tijdens het importeren van een CSV-bestand via Excel de volgende stappen te volgen:

  1. Open het bestand met Excel en klik op het tabblad Data.
  2. Klik in de groep Gegevens ophalen en omzetten op Van tekst/CSV.
  3. In het dialoogvenster Gegevens importeren zoekt u naar het tekstbestand dat u wilt importeren en dubbelklikt u hierop, waarna u vervolgens klikt op Importeren.
  4. Kies in het net geopende venster op Delimited en onder de optie bestandsoorsprong (file origin) voor Unicode (UTF-8). Klik daarna op Volgende.

Ontdek hoe u een Taakplanner monteursrapport uitvoert.


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 4