Service afronden

Zodra er een geplande service op een voertuig is uitgevoerd, kunt u de serviceherinnering voltooien op het Wagenparkservicescherm in het tabblad Herinneringen.

  1. Op het tabblad Herinneringen klikt u op het pictogram Bewerken edit_icon.png bij het serviceplan dat u wilt voltooien. Het dialoogvenster Geplande voltooiing van de service wordt geopend.
    scheduled_service_completion.png
  2. Vul de velden in het dialoogvenster Geplande voltooiing van de service in.
    Voer ten minste drie tekens van de locatienaam in om het veld Locatie in te vullen en druk vervolgens op Enter om de locatie te zoeken.
  3. Klik op Opslaan. Omdat de service nu voltooid is, wordt deze niet meer weergegeven op het tabblad Herinneringen. De voltooide service wordt in plaats daarvan weergegeven op het tabblad Geschiedenis.

Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 3