Een opdracht bewerken

Opdrachten kunnen bewerkt worden op het tabblad Taakplanner in Reveal Field.

Volg deze stappen om een opdracht te bewerken:

  1. Klik op het tabblad Taakplanner.
  2. Klik op de opdrachtkaart voor de opdracht die u wilt bewerken. Het opdrachtenvenster wordt nu geopend.
  3. Om de Contactgegevens te bewerken selecteert u het potloodpictogram .
  4. Als u andere gegevens wilt bewerken, brengt u de wijzigingen aan in het betreffende veld (bijvoorbeeld in Opdrachtgegevens) en kiest u OPSLAAN.

Een opdracht annuleren

U kunt een opdracht annuleren door de toegewezen monteur te verwijderen.
Die monteur ontvangt een appmelding dat de opdracht is verwijderd uit zijn of haar planning.

Als monteurs appmeldingen hebben ingeschakeld, ontvangen ze opdrachtupdates via de mobiele app van Reveal Field.

Een opdracht verwijderen

Om één opdracht uit Taakplanner te verwijderen, moet u het verzenden van de opdracht naar de monteur ongedaan maken en de opdracht daarna verwijderen. Het is momenteel niet mogelijk om een verzonden opdracht te verwijderen. In plaats daarvan kunt u ook de bestaande opdrachtgegevens verwijderen zodat ze van toepassing zijn op een nieuwe opdracht.

Een opdracht opnieuw plannen

Bewerk de datum en tijd van een opdracht door de gegevens in de betreffende velden in de Taakplanner te wijzigen en OPSLAAN te selecteren.

Aan de monteurs wordt een melding toegezonden om ze over de wijzigingen te informeren.

Een monteur opnieuw toewijzen

Als u een andere monteur kiest voor een opdracht, ontvangt de oorspronkelijk toegewezen monteur in de app een melding dat de opdracht is geannuleerd (als de monteur de mobiele app van Reveal Field heeft geïnstalleerd).

De opdracht wordt uit de planning in de app verwijderd.

De nieuw toegewezen monteur ziet de opdracht in de app en ontvangt een nieuwe opdrachtmelding.

Ontdek hoe u een nieuwe opdracht maakt.


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 5