Een opdrachtwaarschuwing naar een monteur verzenden

Wanneer u in Reveal Field een opdracht toewijst aan een monteur, kunt u een opdrachtwaarschuwing verzenden naar het mobiele apparaat van de monteur.
Met de waarschuwing worden ze geïnformeerd dat er een nieuwe opdracht aan hen is toegewezen en ontvangen ze de opdrachtgegevens.
Om de waarschuwing te ontvangen moet de monteur de mobiele app van Reveal Field op zijn of haar apparaat installeren.

 1. Om een opdracht te verzenden naar een monteur gaat u naar het tabblad Taakplanner in Reveal en klikt u op OPDRACHT MAKEN.
 2. Vul in het venster NIEUWE OPDRACHT de volgende verplichte velden in:
  Opdracht-ID
  Contactpersoon
  Opdrachtadres
  Uit te voeren opdracht
 3. Selecteer in het gedeelte Afspraak een datum, starttijd en verwachte duur.
 4. Als u een monteur wilt toevoegen, klikt u op het veld Monteurs en selecteert u een monteur in de lijst.
  Zodra de afspraakgegevens zijn opgegeven en een monteur is geselecteerd, verschijnt de schakelaar Opdracht verzenden naar monteurs.
 5. Om de optie in te schakelen klikt u op de schakelaar.

  Wanneer u deze schakelaar selecteert en de opdracht opslaat, kunt u de locatie van de monteur zien op Live kaart
  (als u aan de monteur een voertuig had toegewezen).
 6. Klik op OPSLAAN om de opdracht te voltooien en een waarschuwing naar de monteur te verzenden.

Als de monteur de opdracht niet binnen 15 minuten* leest, ontvangt u een melding Opdracht niet gelezen in het venster Opdrachtwaarschuwingen.

 

* 15 minuten is de standaardinstelling. Dit kan worden veranderd in 30, 45 of 60 minuten.


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1