Video-alarmen instellen

Video-alarmen geven een melding als een incident op video is vastgelegd.

Ga in Reveal naar het tabblad Alarmen om uw alarmbeleid in te stellen. Hiermee kunt u een alarm configureren voor een specifiek soort voorval. image_1_set_up_video_alerts.png

Bestaande alarmbeleidsregels worden weergegeven in het tabblad Beleidsregels op de pagina Alarmen.

Video-alarmen staan los van alarmen voor onrustig rijgedrag. Dit betekent dat als u zowel een alarmbeleid voor onrustig rijgedrag als een alarmbeleid voor video hebt ingesteld, u twee alarmmeldingen krijgt voor hetzelfde incident.

Om een alarmbeleid voor een video-opname in te stellen doet u het volgende:

    1. Op het tabblad Alarmbeleid selecteert u NIEUW ALARMBELEID AANMAKEN.
    2. Selecteer in het dialoogvenster Een nieuw beleid aanmaken Video Alert uit het menu Alarmtypen.
    3. Selecteer het vakje Hoge prioriteit om als belangrijk te markeren in uw inbox.
    4. Typ in het veld Dit beleid benoemen een beschrijvende beleidsnaam. Create_New_Alert_Policy.png
    5. Bepaal of u alarmen wilt ontvangen voor uw gehele wagenpark, voertuigen, bestuurders of groepen van bestuurders en voertuigen. U kunt alleen video-alarmen instellen voor voertuigen met geïnstalleerde camera's. Selecteer daarna VOLGENDE: TIJDEN EN FREQUENTIE. image_3_set_up_video_alerts.pngimage_4_set_up_video_alerts.png
    6. Kies de tijdsperiode en de frequentie van de alarmen die u wilt ontvangen. Selecteer daarna VOLGENDE: ALARMONTVANGERS.
    7. Kies wie de video-alarmen ontvangt en hoe ze deze ontvangen.
     De volgende leveringsopties zijn beschikbaar:
     • Weergeven laat het alarm in Reveal zien als pop-upmelding.
     • E-mailontvangers krijgen een e-mail over het incident.
     Een kopie van de alarmen wordt naar de bestuurder gemaild door het selectievakje bij Leveringopties aan te vinken.
    8. Als u uw keuzes hebt geselecteerd, kies dan Opslaan.
    9. Bekijk uw instellingen voor video-alarmen en bewerk deze indien nodig. Gebruik de schakelaar om het alarm in of uit te schakelen.

Uw nieuwe video-alarmbeleid verschijnt nu op het tabblad Beleidsregels. U kunt uw bestaande alarmbeleidsregels op deze pagina beheren.

Dubbele alarmen voorkomen

Om te voorkomen dat u een alarm voor onrustig rijgedrag en een video-alarm tegelijkertijd ontvangt over dezelfde gebeurtenis, verwijdert u de voertuigen met video uit uw alarmbeleid voor onrustig rijgedrag.


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 7 van 15