Analyse van voorvallen onrustig rijgedrag voor bestuurders

Een vooral onrustig rijgedrag is een soort gebeurtenis waarbij er een onveilige rijervaring zou kunnen ontstaan, zoals hard remmen of bochten snel nemen. Deze gebeurtenissen worden geïdentificeerd en worden door een algoritme op basis van een aantal factoren aangemerkt als normaal, matig of ernstig. Deze factoren zijn onder andere:

  • Optrekken en remmen
  • De snelheid van het voertuig, zowel aan het begin als eind van de gebeurtenis
  • Het voertuigtype
  • De gebeurtenisduur

Voorbeelden van voorvallen hard remmen:

  • Als een voertuig 64 km/u rijdt en afremt met 8 km/u in 1 seconde, kan dit een normaal voorval hard remmen veroorzaken.
  • Als een voertuig 64 km/u rijdt en afremt met 11 km/u in 1 seconde, kan dit een matig voorval hard remmen veroorzaken.
  • Als een voertuig 64 km/u rijdt en afremt met 14 km/u in 1 seconde, kan dit een ernstig voorval hard remmen veroorzaken.

Verschillen tussen voertuigtypes en de oorspronkelijke rijsnelheid kunnen van invloed zijn op de zwaarteniveaus van dergelijke gebeurtenissen.


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 43 van 57