Przegląd obsługi floty

Ekran Obsługa floty służy do wykonywania następujących zadań:

Kliknij kartę Obsługa floty, aby wyświetlić ekran Obsługa floty.

toolbar.png

Aby utworzyć, wyświetlić lub zaplanować raporty dotyczące serwisowania pojazdów, zobacz Raport utrzymania pojazdu.

Jeśli nie masz bezpośredniego dostępu do informacji o pojazdach, możesz nadal widzieć pojazdy dostępne na listach rozwijanych na ekranie Obsługa floty. Możliwość wyboru pojazdu nie oznacza, że możesz edytować lub przeglądać jakiekolwiek informacje dotyczące utrzymania pojazdu.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3 z 5