Sortowanie rekomendacji w celu dopasowania do harmonogramu

Inteligentne rekomendacje pozwalają posortować techników z listy, aby ułatwić planowanie.

Total_travel_time_label.png

Pracowników można posortować w czterech kategoriach: Całkowity czas podróży, Efektywność harmonogramu, Zna klienta i Nieposortowani.

Filter_menu.png

Sortowanie według całkowitego czasu podróży wskazuje pracowników, których harmonogram prowadzi ich blisko lokalizacji zadania w wymaganym czasie. Pozwala to na skrócenie czasu dodawanego do ustalonego harmonogramu.

Total_travel_time_filter.png

Sortowanie według efektywności harmonogramu wskazuje pracowników, którzy mogą nie przejeżdżać w pobliżu lokalizacji zadania, ale mają czas w swoim harmonogramie, aby pojechać w to miejsce i wrócić przed następną wizytą.

Schedule_efficiency_filter.png

Sortowanie według opcji Zna klienta pokazuje pracowników, którzy w przeszłości wykonywali zadania dla danego klienta.

Knows_customer_filter.png

Kategoria Nieposortowani umożliwia przeszukanie listy wszystkich zarejestrowanych techników.

Unsorted_filter.png


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 1