Aktualizacja produkt: Kwiecień

Image

Wydane ostatnio

 

Udoskonalenia strony głównej Raporty

Strona główna Raporty została przeprojektowana w celu udoskonalenia sposobu wyświetlania, objaśniania i przeglądania raportów.

Dowiedz się więcej

WNA_2021_04Apr_plPL01.jpeg

 

Udoskonalenia zasobów

Ostatnio zaktualizowaliśmy sposoby filtrowania, klasyfikacji i wizualizacji zasobów na platformie Reveal.

Dowiedz się więcej

WNA_2021_04Apr_plPL02.jpg

 

Reveal Field — dodawanie pracowników

Pracowników można teraz dodawać z wielu miejsc w Planerze zleceń, na przykład podczas tworzenia zadania lub z poziomu listy pracowników.

WNA_2021_04Apr_plPL03.jpg

 

Aktualizacje tachografu

Do tachografu Reveal dodaliśmy teraz naruszenia. Nowa karta naruszeń zapewnia przejrzysty przegląd wszystkich naruszeń jazdy względem regulacji i reguł godzin kierowcy. Obejmuje to wszystkie naruszenia kierowcy, datę złamania przepisów i potencjalne mandaty związane ze zdarzeniem, w tym powagę każdego wykroczenia przy użyciu danych tachografu na żywo Dzięki tym informacjom administratorzy ds. zgodności mogą teraz lepiej szkolić i promować kierowców, aby szybko i wydajnie poprawiać ich uwagę i przestrzeganie regulacji.

Dowiedz się więcej

Ponadto klienci używający funkcji pobierania danych tachografu mogą teraz skorzystać z nowego zestawu interfejsów API. Dzięki dodaniu metod zdalnego pobierania danych tachografu do subskrypcji standardowego API, można teraz używać API do przechwytywania plików tachografu i kierowcy bez konieczności używania portalu Reveal.

WNA_2021_04Apr_plPL04.jpg