Uzyskiwanie dostępu do ostrzeżeń

Na karcie Planer zleceń w systemie Reveal można wyświetlać ostrzeżenia.
Ostrzeżenia zawierają informacje w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można monitorować status zadań i sprawdzać, czy pracownicy mają opóźnienia lub nie odczytali wysłanego zadania.
Alerty są domyślnie włączone. Można je wyłączyć lub dostosować do własnych potrzeb w sekcji Ustawienia konta w systemie Reveal.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z poradnikiem zmieniania ostrzeżeń .

Wyświetlanie ostrzeżeń

  • Kliknij kartę Planer zleceń w systemie Reveal, aby wyświetlić ostrzeżenia. W przypadku pojawienia się nowych alertów ikona dzwonka alarmowego wyświetla czerwony znaczek.
  • Jeśli nowy alert to Alert opóźnienia pracownika, poniżej dzwonka alarmowego wyświetlana jest również czerwona tabletka.
  • Jeśli nie ma nowych alertów, wyświetlana jest ikona dzwonka alarmowego bez czerwonego znaczka.

 

Rodzaje ostrzeżeń

W panelu Ostrzeżenia wyświetlane są dwa typy alertów:

  • Opóźnienie: Otrzymasz ten alert, jeśli szacowany czas przybycia pracownika jest o 15 minut* późniejszy niż czas rozpoczęcia zadania.
  • Zadanie nie przeczytane: Otrzymasz ten alert, jeśli pracownik nie odczyta wysłanego zadania w ciągu 15 minut* od momentu dostarczenia zadania na urządzenie mobilne pracownika.

* 15 minut to ustawienie domyślne. Można je zmienić w sekcji Ustawienia.

 

 

Panel Ostrzeżenia

Panel Ostrzeżenia zawiera wszystkie aktywne ostrzeżenia.

  • Aby uzyskać dostęp do panelu Ostrzeżenia, kliknij ikonę dzwonka alarmowego. Zadania są wyświetlane w kolejności od najnowszych do najstarszych.
  • Aby odrzucić ostrzeżenie i usunąć je z panelu Ostrzeżenia, zatrzymaj kursor nad kartą zadania i kliknij przycisk X.
  • Aby przełożyć zadanie lub przypisać je do innego pracownika, kliknij polecenie EDYTUJ ZADANIE.

Uwaga: Alerty są wyświetlane tylko w panelu Ostrzeżenia: alerty nie są wysyłane w formie wiadomości SMS ani e-mail.

 


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 2