Edycja ustawień alertów dotyczących zadań

Karta Ustawienia

W aplikacji Reveal Field znajduje się panel Alerty dotyczące zadań, w którym wyświetlane są dwa typy alertów:

  • Opóźnienie technika: Ten alert otrzymasz wtedy, gdy szacowany czas przybycia technika jest o 15 minut późniejszy niż czas rozpoczęcia zadania. Alert wysyłany jest raz.
  • Zadanie nieodczytane: Ten alert otrzymasz wtedy, gdy technik nie odczyta wysłanego zadania w ciągu 15 minut od momentu dostarczenia zadania na jego urządzenie mobilne.
  • Ocena zadania: Ten alert otrzymasz wtedy, gdy nadejdzie recenzja zadania z oceną ustawienia w gwiazdkach.

Edycja ustawień alertów dotyczących zadań

Uwaga: Konieczne może być zwrócenie się do administratora z prośbą o udzielenie dostępu do alertów dotyczących zadań. Domyślnie włączone są powiadomienia o opóźnieniu zadania i braku odczytu zadania. Aby edytować ustawienia alertów, wykonaj następujące czynności:

  1. Planerze zleceń kliknij ikonę koła zębatego, aby przejść do ekranu Ustawienia .
  2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia konta > Alerty dotyczące zadań.
  3. Aby zmienić czas wyzwalania alertu dotyczącego opóźnienia technika i nieprzeczytania zadania, otwórz listę rozwijaną i wybierz czas. Aby zrecenzować zadanie, wybierz z menu rozwijanego swoją ocenę w gwiazdkach.
  4. Aby wyłączyć alert, odznacz pole wyboru pod odpowiednim typem alertu. Aby zastosować zmiany, kliknij przycisk ZAPISZ.

    mceclip1.png

 


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 2