Utwórz zadanie

Planer zleceń umożliwia tworzenie zadań oraz ich przypisywanie i wysyłanie do techników. Funkcja inteligentnych sugestii* pomaga znaleźć pracownika najbardziej odpowiedniego do danego zadania w oparciu o jego dostępność, czas podróży, umiejętności oraz bieżącą lokalizację pojazdu.

Aby utworzyć zadanie:

 1. W Planerze zleceń kliknij przycisk UTWÓRZ ZADANIE. Zadanie można także utworzyć, klikając i przeciągając w widoku dni. Po kliknięciu przycisku UTWÓRZ ZADANIE nastąpi przypisanie identyfikatora do tworzonego zadania. Identyfikator zadania zostanie wyświetlony w panelu Nowe zadanie. Aby zmienić lub dostosować identyfikator zadania, postępuj zgodnie z poniższymi zasadami:
  • Identyfikatory zadań muszą składać się z najwyżej 15 znaków bez spacji
  • Mogą zawierać litery, cyfry i następujące symbole: @ # * - _ & ( ) / \ $ € £
 2. Aby użyć istniejącego identyfikatora zadania, kliknij przycisk ŁĄCZE DO ISTNIEJĄCEGO IDENTYFIKATORA ZADANIA i wyszukaj istniejący lub wybierz z listy ostatnio utworzonych identyfikatorów zadań.

  Link_to_job_id.png
 3. W polu Szczegóły kontaktu wyszukaj kontakt. Po kliknięciu przycisku ŁĄCZE DO ISTNIEJĄCEGO IDENTYFIKATORA ZADANIA zostaną automatycznie wyświetlone dane kontaktowe dla tego identyfikatora zadania. Zamiast tego możesz utworzyć nowy kontakt. W tym celu kliknij przycisk NOWY KONTAKT, wypełnij dane kontaktowe i wybierz przycisk ZAPISZ KONTAKT. Następnie ten nowy kontakt pojawi się w panelu Nowe zadanie.
 4. W sekcji Szczegóły zadania wprowadź adres zadania i zadanie do wykonania.
 5. W sekcji Spotkanie wprowadź następujące dane:
  • Data
  • Godzina rozpoczęcia: Jeśli chcesz uzyskać inteligentne sugestie dotyczące pracownika i godziny rozpoczęcia zadania, pozostaw to pole puste. Aby uzyskać tylko sugestię pracownika, wprowadź godzinę rozpoczęcia.
  • Oczekiwany czas trwania: można utworzyć spotkanie trwające maksymalnie 3 dni (72 godzin). W przypadku zadania trwającego dłużej zaplanuj powtarzające się spotkania lub dodaj spotkania uzupełniające do tego samego identyfikatora zadania.
   Sugestie pracowników są niedostępne w przypadku powtarzających się spotkań.
 6. W sekcji Pracownicy wprowadź imię i nazwisko pracownika. Można też wybrać opcję UZYSKAJ INTELIGENTNE SUGESTIE, a Planer zleceń zasugeruje listę pracowników do zadania. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Informacje ogólne o funkcji Inteligentne sugestie.

  GET_SMART.png

 7. Jeśli korzystasz z funkcji inteligentnych sugestii, możesz filtrować listę techników w oparciu o następujące opcje:
  • Dostępny: zaznacz pole wyboru Dostępny, aby wyświetlić imiona i nazwiska pracowników dostępnych do wykonania zadania o określonej godzinie.
  • Wykwalifikowany: zaznacz pole wyboru Wykwalifikowany, aby wyświetlić imiona i nazwiska pracowników o określonych umiejętnościach. Imiona i nazwiska pracowników zostaną dodane w ustawieniach konta. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Dodawanie umiejętności pracowników.
  • Pracownik znający klienta: zaznacz pole wyboru Zna klienta, aby wyświetlić imiona i nazwiska pracowników, którzy już znają klienta.
   reveal_createjob_filter.png
 8. Jeśli korzystasz z funkcji inteligentnych sugestii, możesz posortować listę pracowników w oparciu o następujące opcje:
  • Czas podróży: po wybraniu opcji „Czas podróży” pracownicy zostaną posortowani według czasu podróży z miejsca zrealizowanej wizyty do lokalizacji klienta.
  • Dostępność: po wybraniu opcji „Dostępność” pracownicy zostaną posortowani według ich dostępności (tzn. pracownicy, którzy nie są zajęci innymi zadaniami) oraz według czasu podróży do miejsca realizacji zadania.
  • Nieposortowani: po wybraniu opcji „Nieposortowani” zostanie wyświetlona lista w domyślnej kolejności.
   Filter_menu.png

   Na odpowiednich kafelkach zostaną wyświetlone statusy poszczególnych rekomendowanych pracowników. Dostępne statusy „Zajęty”, „Dostępny” i „Nieczynny”. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Interpretacja etykiet stanu pracownika.
   Wybrany element sortowania jest wyświetlany nad listą. Na poniższym przykładowym zrzucie ekranu lista została posortowana według czasu podróży:
   Total_travel_time_label.png
   jeśli zadanie jest zaplanowane na bieżący dzień, będą widoczne tylko opcje "Czas podróży" i "Dostępność".
 9. Wybierz technika. Aby wysłać zadanie, włącz przełącznik Wyślij zadanie do pracowników. Kliknij przycisk ZAPISZ.
  dispatch_toggle.png

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Wysyłanie ostrzeżenia do pracownika.

* Funkcja planowania inteligentnych sugestii nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich użytkowników.

 

 


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 2