Tworzenie zasady alertu

Aby otrzymywać powiadomienia, ustal reguły dla zasady alertu — wskaż, które pojazdy mają być monitorowane, zakres czasu, częstotliwość wysyłania alertów oraz ich odbiorców.

Aby utworzyć nową zasadę alertu, należy wykonać następujące kroki. Każdy typ alertu różni się tylko krokiem 6.

 1. Wybierz pozycję UTWÓRZ ALERT z dowolnej z trzech kart w sekcji Alerty.
 2. Wybierz żądany typ alertu z rozwijanej listy Typ alertu.
  Dla każdego typu alertu istnieją określone reguły, które należy ustawić. Dowiedz się więcej o różnych typach alertów.
 3. Zdecyduj, czy nadać alertowi wysoki priorytet, czy nie. Wiadomość e-mail z alertem o wysokim priorytecie zostanie oznaczona w skrzynce odbiorcy jako wiadomość o dużym znaczeniu / wysokim priorytecie. Ponadto alerty o wysokim priorytecie znajdujące się w dzienniku alertów pozostaną zaznaczone jako nieprzeczytane, dopóki nie obejrzysz ich szczegółów.
 4. Nazwij zasadę w taki sposób, aby odróżnić ją od pozostałych zasad alertów.
 5. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do 3-stronicowego procesu tworzenia zasad alertów.

 6. Strona Pojazd i opcje alertów zmienia się w zależności od typu alertu, który chcesz utworzyć. Zobacz szczegóły dla każdego typu alertu.
 7. Na stronie Czasy i częstotliwość wybierz zakres czasu, w którym alert ma być aktywny. Na przykład, jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień o pojeździe poza godzinami pracy lub w weekendy, albo nie chcesz ograniczać liczby alertów przypadających na kierowcę, zaznacz to tutaj.
  Dostępne są następujące opcje:
  • Codziennie (przez 24 godziny)
  • Tylko dni powszednie (od poniedziałku do piątku, 24 godziny)
  • Tylko weekendy (sobota i niedziela, 24 godziny)
  • Niestandardowy — wybierz dzień/dni oraz zakres czasu. Każdy dzień może składać się z kilku zakresów czasu, więc można na przykład wykluczyć przerwy na posiłek.

  Jeśli wybierzesz opcję Niestandardowy, możesz określić czasy dla poniedziałku i zastosować te same czasy w pozostałych dniach, klikając słowa Zastosuj czasy poniedziałkowe do wszystkich.
  Ważne jest, aby określić częstotliwość wysyłania powiadomień o alertach i ustalić dzienną sumę powiadomień wysyłanych do kierowców. Zawsze można zmienić częstotliwość wysyłania powiadomień, edytując utworzony alert.
 8. Na stronie Odbiorcy alertów określ, którzy użytkownicy będą otrzymywać powiadomienia o alertach oraz wybierz sposób ich dostarczania. Jeśli wybierzesz opcję wyświetl, powiadomienie o alercie zostanie wyświetlone na ekranie w systemie Reveal (lub w aplikacji Reveal Manager) w postaci wyskakującego okienka. Powiadomienia mogą być również wysyłane przez e-mail lub jako wiadomość tekstowa (SMS). Możesz także wybrać odbiorców według grupy, korzystając z rozwijanego menu Cała flota.

  Profile użytkowników dla odbiorców tworzone są w systemie Reveal przez administratora — osoby o takich uprawnieniach mogą zarządzać danymi użytkowników i preferencjami dotyczącymi form kontaktu, w tym pocztą elektroniczną i numerem telefonu.
  Jeśli chcesz wysłać powiadomienie do użytkownika niebędącego użytkownikiem Reveal (osoby, która nie posiada profilu w systemie Reveal), wprowadź adres e-mail tego użytkownika w polu Dodatkowe adresy e-mail.

  Uwaga: Odbiorców powiadomień o alertach wybieraj z rozwagą. Czy ta osoba naprawdę potrzebuje lub chce otrzymywać powiadomienia o tej czynności? Czy musi otrzymać wiadomość SMS z alertem, czy wystarczy wysłanie wiadomości e-mail?

  Jeśli jesteś twórcą zasady alertu, automatycznie stajesz się jednym z jej odbiorców. Jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień, znajdź swoje nazwisko na liście użytkowników i usuń zaznaczenie ze swojego imienia i nazwiska.
 9. Możesz także wysłać powiadomienie o alercie do kierowcy pojazdu odpowiedzialnego za zdarzenie, używając opcji dostarczania powiadomień (jak skonfigurować profil kierowcy w systemie Reveal).
 10. Zapisz swoją zasadę alertu i monitoruj liczbę otrzymywanych powiadomień. Po wybraniu opcji Zapisz zasada tego alertu zostanie włączona. Jeśli chcesz dokonać zmian w zasadach alertów, użyj funkcji edytowania.

Przetwarzanie zasady alertu trwa 20 minut od chwili jej utworzenia.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 136 z 187