Utwórz alert

Aby otrzymywać alerty, ustal reguły dotyczące alertu — wskaż, które pojazdy mają być monitorowane, zakres czasu, częstotliwość wysyłania oraz odbiorców alertu.

Tworzenie alertu obejmuje następujące kroki. Każdy typ alertu różni się tylko krokiem 6.

 1. Wybierz pozycję UTWÓRZ ALERT z dowolnej z trzech kart w sekcji Alerty.

 2. Nazwij alert w taki sposób, aby odróżnić go od pozostałych.

 3. Zdecyduj, czy nadać alertowi wysoki priorytet. Wiadomość e-mail z alertem wysokiego priorytetu zostanie oznaczona w skrzynce odbiorcy jako wiadomość o „dużym znaczeniu / wysokim priorytecie”. Ponadto alerty wysokiego priorytetu pozostaną w dzienniku alertów jako nieprzeczytane, dopóki nie klikniesz, aby przejrzeć ich szczegóły.

 4. Z listy Typy alertów wybierz typ alertu, który ma być utworzony. Są one uporządkowane według zachowania, zgodności, kondycji floty i bezpieczeństwa.

 5. Kliknij przycisk Kontynuuj lub Dalej, aby przejść do 3-stronicowego procesu tworzenia zasad alertów.

 6. Strona Flota i opcje alertów zmienia się w zależności od typu alertu, który chcesz utworzyć.

 7. Na stronie Czasy i częstotliwość wybierz zakres czasu, w którym alert ma być aktywny. Na przykład, jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień o pojeździe poza godzinami pracy lub w weekendy, albo nie chcesz ograniczać liczby alertów przypadających na kierowcę, zaznacz to tutaj.

  Dostępne są następujące opcje:

  • Codziennie (wszystkie godziny)

  • Tylko dni powszednie (od poniedziałku do piątku, wszystkie godziny)

  • Tylko weekendy (sobota i niedziela, wszystkie godziny)

  • Niestandardowy — wybierz dzień/dni oraz zakres czasu. Każdy dzień może składać się z kilku zakresów czasu, więc można na przykład wykluczyć przerwy na posiłek

  Jeśli wybierzesz opcję Niestandardowy, możesz określić godziny dla poniedziałku, i aby zastosować te godziny w pozostałych dniach, kliknąć słowa Zastosuj czasy poniedziałkowe do wszystkich.

  Ważne jest, aby określić częstotliwość wysyłania powiadomień o alertach i ustalić dzienną sumę powiadomień wysyłanych do kierowców. Zawsze można później edytować alert, aby zmienić częstotliwość.

 8. Na stronie Odbiorcy alertów określ, którzy użytkownicy będą otrzymywać powiadomienia o alertach oraz wybierz sposób ich dostarczania. Dostępne są następujące opcje:

  • Wyświetlacz — powiadomienie o alercie zostanie pokazane na ekranie w systemie Reveal.

  • E-mail

  • Wiadomość tekstowa (SMS)

  • Wszystkie

   Można także wybrać odbiorców według grupy przy użyciu menu rozwijanego Cała flota.

   Profile użytkowników dla odbiorców są tworzone w systemie Reveal przez administratora. Osoby o takich uprawnieniach mogą zarządzać danymi użytkowników i preferencjami dotyczącymi form kontaktu, w tym adresem e-mail i numerem telefonu. Jeśli chcesz wysłać powiadomienie do użytkownika niebędącego użytkownikiem Reveal (osoby, która nie posiada profilu w systemie Reveal), wprowadź adres e-mail tego użytkownika w polu Dodatkowe adresy e-mail.

   Uwaga

   Odbiorców powiadomień o alertach wybieraj z rozwagą. Czy ta osoba naprawdę potrzebuje lub chce otrzymywać powiadomienia o tej czynności? Czy musi otrzymać wiadomość SMS z alertem, czy wystarczy wysłanie wiadomości e-mail?

   Jeśli jesteś twórcą alertu, automatycznie stajesz się jednym z odbiorców tego alertu. Jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień, znajdź swoje nazwisko na liście użytkowników i usuń zaznaczenie ze swojego imienia i nazwiska.

 9. Aby wysyłać powiadomienie o tym alercie do kierowcy, należy wykonać następujące czynności:

  • Upewnij się, że profil kierowcy jest skonfigurowany w systemie Reveal

  • Przejdź do sekcji Opcje dostarczania

  • Wybierz opcję Wyślij kopię alertu do kierowcy

  • Wybierz opcje Wyślij w wiadomości e-mail. W przypadku niektórych alertów pojawi się wtedy opcja dostosowania treści wiadomości e-mail

 10. Zapisz alert i monitoruj liczbę otrzymywanych powiadomień. Po wybraniu opcji Zapisz alert jest włączony. Jeśli chcesz dokonać dowolnych zmian dotyczących alertu, użyj funkcji edytowania.

Utworzenie lub aktualizacja alertu zajmuje do 20 minut.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 166 z 227