Uruchamianie pojazdu ponownie w aplikacji Reveal Manager

W przypadku przeniesienia z Trackeasy i Ornicar należy zastosować się do procedury opisanej w Metodzie nr 2.

 

Metoda nr 1

Aby uruchomić pojazd ponownie i umożliwić ponowny rozruch silnika, należy zastosować się do następujących kroków:

 1. W aplikacji mobilnej otwórz listę Status pojazdu.
 2. Zaznacz pojazd znajdujący się na liście.
 3. Wybierz ikonę statusu pojazdu z mapy.
 4. Wybierz opcję URUCHOM PONOWNIE.
 5. Sprawdź dane pojazdu, a następnie wybierz opcję URUCHOM PONOWNIE.
 6. Status zmienia się na Żądanie w toku.
  Uwaga: jeśli żądanie nie może zostać wysłane, status zmienia się na Niepowodzenie żądania.

  Po ukończeniu żądania status zmienia się na Uruchomiono ponownie.

 

 

Metoda nr 2

Uwaga: ta procedura dotyczy wyłącznie klientów, którzy przenieśli się z Trackeasy lub Ornicar.

Aby uruchomić pojazd ponownie, należy zastosować się do następujących kroków:

 1. W aplikacji Reveal Manager otwórz listę Status pojazdu.
 2. Zaznacz pojazd znajdujący się na liście.
 3. Wybierz ikonę statusu pojazdu na mapie.
 4. Wybierz opcję Unieruchom.
 5. Wybierz opcję Dezaktywuj.

 

 


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 2