Mój Verizon Connect

Na stronie Mój Verizon Connect znajduje się zestaw w pełni dostosowywalnych parametrów, który można zdefiniować i dostosować do reguł i praktyk biznesowych obowiązujących w firmie. Kluczowe metryki można zdefiniować, odpowiadając na pytania, a zestaw wzorców jest stosowany na całej stronie: w raportach, tablicach rozdzielczych i alertach.

 

 

Na stronę Mój Verizon Connect można przejść na dwa sposoby:

 1. Kliknij swoją nazwę użytkownika w prawym górnym rogu na każdej stronie i wybierz z menu rozwijanego opcję Mój Reveal.
 2. Kliknij łącze Mój Verizon Connect w prawym górnym rogu strony Tablica rozdzielcza.

 

Przed szczegółowym omówieniem opcji dostępnych na stronie Mój Verizon Connect opiszemy typowe funkcje dostępne na tej stronie. Ułatwi to opis sposobu ustawiania parametrów:

 


 

Włączanie/wyłączanie parametru

Obok większości parametrów znajdują się pola wyboru. Pole to można zaznaczyć, aby włączyć parametr. Wówczas będzie on wyświetlany na całej stronie. Usunięcie zaznaczenia wyłącza parametr — będzie on niewidoczny. Wartość domyślna to „wł.”.

 

 

Używanie suwaków

Suwaki pojawiają się obok wielu parametrów. Wartość można ustawić, przesuwając białe kółko w lewo lub w prawo. Wartość jest wyświetlana w polu tekstowym obok suwaka i aktualizowana podczas przesuwania kółka.

 

 

Zapisywanie parametrów

Dostępne są następujące opcje:

 

 • Poprzedni — kliknięcie tego przycisku spowoduje załadowanie poprzedniej karty i odrzucenie zmian wprowadzonych na bieżącej karcie. Opcja jest niedostępna na pierwszej karcie.
 • Zapisz — kliknięcie tego przycisku spowoduje zapisanie zmian bieżących parametrów i pozostanie na tej samej karcie.
 • Zapisz i kontynuuj — kliknięcie tego przycisku spowoduje zapisanie bieżących parametrów i załadowanie następnej karty z nowym zestawem parametrów.

 

Mój Verizon Connect składa się z 6 opcji lub kart. Na każdej karcie znajduje się inny zestaw parametrów, które zostały omówione poniżej:

 


 

Branża

Pierwsza sekcja strony Mój Verizon Connect to standardy branżowe. Możesz wybrać branżę i region geograficzny, które najlepiej nawiązują do typu usług świadczonych przez Twoją firmę. Verizon Connect zapewnić wgląd w sposób działa przeciętnej firmy w tej branży do celów porównawczych.

 

 

Wybierz jedną z następujących pozycji:

 

Branża

 • Wszystkie branże
 • Przedsiębiorcy
 • Dostawa
 • Elektrycy
 • Usługi terenowe
 • Ciężarówki do wynajęcia
 • Transport pasażerski
 • Instalacje hydrauliczne, ogrzewanie, klimatyzacja
 • Transport specjalistyczny

Geografia

 • Wszystkie regiony
 • Wielka Brytania
 • Irlandia

 

Wskazówka— nie można wyłączyć parametru Branża.

 


 

Bieg jałowy

Bieg jałowy można zdefiniować jako czas, w którym zapłon jest włączony, ale pojazd nie porusza się (lub porusza się w ograniczonym zakresie). Te parametry mogą być widoczne na raportach, tablicach rozdzielczych i mapach.

 

 

Maksymalny czas na biegu jałowym
Jaki czas na biegu jałowym jest zbyt długi dla pojedynczego postoju?
Tutaj można ustawić akceptowany czas postoju na biegu jałowym. Wszystkie wystąpienia przekroczenia tego limitu są oznaczone na całej stronie. Suwak obejmuje zakres od 0 minut do 24 godzin z inkrementacją co 5 minut.

 

Jaki czas na biegu jałowym jest zbyt długi w ciągu 24 godzin?
Tutaj można ustawić łączny czas na biegu jałowym dopuszczalny w ciągu 24 godzin. Wszystkie wystąpienia przekroczenia tego limitu są oznaczone na całej stronie. Suwak obejmuje zakres od 0 minut do 24 godzin z inkrementacją co 5 minut.

 


 

Pokonany dystans

Na tej karcie można zdefiniować akceptowalne standardy przebiegu pojazdu.

 

 

Maksymalny przebyty dystans
O ile przebieg z 24 godzin jest za duży?
Tutaj można ustawić maksymalną akceptowaną liczbę kilometrów przejechanych przez jeden pojazd w ciągu 24 godzin. Wszystkie pojazdy, które przekroczą ten limit, są oznaczone na całej stronie. Suwak obejmuje zakres 0–1000 kilometrów.

 


 

Prędkość

Na tej karcie można definiować ograniczenia i wyjątki dla pojazdów związane z prędkością, z jaką się poruszają.

 

 

Zakresy nadmiernej prędkości
Jakich progów prędkości chcesz używać dla swojej floty?
Możesz wybrać jeden z następujących progów:

 • Niski [80, 95, 110]
 • Wysoki [110, 130, 145]

Po ustawieniu tej wartości wszystkie przypadki przekroczenia prędkości będą oznaczane na całej stronie.

 

Średnia prędkość
O ile średnia prędkość z 24 godzin jest za duża?
W tym miejscu można ustawić limit średniej prędkości akceptowany w danej flocie. Wszystkie pojazdy, które przekroczą tę średnią, są oznaczone na całej stronie. Suwak obejmuje zakres od 0 do 80 kilometrów z inkrementacją co 1 kilometr.

 

Ograniczenia prędkości
Jaką prędkość powyżej obowiązującego ograniczenia uważasz za nadmierną dla pojazdu?
Ta opcja umożliwia wybranie prędkości buforowej, którą można uznać za akceptowaną wartość przekroczenia przez pojazdy floty prędkości dopuszczalnej na konkretnej drodze. Wszystkie pojazdy, które przekroczą ograniczenie prędkości o tę wartość, są oznaczone na całej stronie. Suwak obejmuje zakres od 0 do 25 kilometrów z inkrementacją co 5 kilometrów.

 

Przekroczenie ograniczenia
Jaka jest akceptowana liczba naruszeń ograniczenia prędkości dozwolona w ciągu 24 godzin?
W tym miejscu można wprowadzić akceptowaną dla danej floty liczbę naruszeń ograniczenia prędkości w ciągu 24 godzin. Wszystkie pojazdy, które przekroczą ten limit, są oznaczone na całej stronie. Suwak obejmuje zakres od 0 do 100 kilometrów z inkrementacją co 1 kilometr.

 


 

Postoje

Na tej karcie można zdefiniować dopuszczalne czasy trwania postojów dla floty.

 

 

Maksymalny czas trwania postoju
Jaki jest maksymalny czas postoju pojazdu?
Czas ustawiony tutaj to akceptowany czas jednego postoju (silnik wyłączony) w jednej lokalizacji. Wszystkie pojazdy, które przekroczą ten limit, są oznaczone na całej stronie. Suwak obejmuje zakres od 0 minut do 24 godzin z inkrementacją co 5 minut.

 

Maksymalna liczba postojów
Jaka maksymalna liczba postojów na pojazd jest dozwolona w okresie 24 godzin?
W tym polu można ustawić maksymalną liczbę postojów samochodu w ciągu 24 godzin. Wszystkie pojazdy, które przekroczą ten limit, są oznaczone na całej stronie. Suwak obejmuje zakres od 0 do 100 kilometrów z inkrementacją co 1 kilometr.

  


 

Dzień roboczy

Na tej karcie można zdefiniować średni dzień roboczy dla floty z ograniczeniami zapewniającymi bezpieczeństwo kierowców i pojazdów.

 

 

Definicja dnia roboczego
Typowy dzień powinien się rozpoczynać o [time] i kończyć o [time]
Ten parametr umożliwia ustawienie liczby godzin w typowym dniu roboczym. Każdy pojazd wykorzystywany poza tymi godzinami będzie zaznaczony w całym systemie, podobnie jak pojazdy, które zbyt późno rozpoczęły pracę i zbyt wcześnie ją zakończyły.

 

Godziny dla każdego dnia powinny zawierać* [drop-down]
Można wybrać jedną z poniższych opcji: 12:00–23:59 lub 00:00–11:59

*To ustawienie wpływa na godziny dla każdego dnia i na wszystkie metryki.

 

Maksymalna liczba godzin
Jaka jest maksymalna dozwolona liczba godzin pracy w okresie 24 godzin?
Tutaj można ustawić maksymalny czas pracy (na podstawie pierwszego uruchomienia i ostatniego wyłączenia) pojazdu w ciągu 24 godzin. Wszystkie pojazdy, które przekroczą ten limit, są oznaczone na całej stronie. Suwak obejmuje zakres od 0 minut do 24 godzin z inkrementacją co 5 minut.

 

Czas włączonego silnika
Jaki jest maksymalny dozwolony czas włączonego silnika w ciągu 24 godzin?
Tutaj można ustawić czas włączonego silnika jednego samochodu w ciągu 24 godzin. Wszystkie pojazdy, które przekroczą ten limit, są oznaczone na całej stronie. Suwak obejmuje zakres od 0 minut do 24 godzin z inkrementacją co 5 minut.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 7 z 7