Zasady alertów

Zasady alertów

Reguły dla każdego alertu można ustawić tak, aby wysyłały powiadomienie do głównego użytkownika, kierowców, użytkowników systemu Reveal, administratorów, a nawet osób niebędących użytkownikami systemu Reveal, gdy zdarzy się incydent związany z pojazdem, kierowcą lub grupą pojazdów i kierowców.

Ustawienie reguł dla takiego powiadomienia nazywamy tworzeniem Zasady alertu.

Otwórz pozycję Alerty w menu głównym systemu Reveal. Znajdziesz się na karcie Przegląd. Można również wyświetlić kartę Dziennik alertów oraz kartę Zasady. Przy użyciu przycisku UTWÓRZ ALERTY możesz utworzyć zasadę alertu na każdej z tych kart.

 

Lista zasad alertów

Każda utworzona zasada alertu zostanie wyświetlona na karcie Zasady. Wyświetlane są zasady dla wszystkich pojazdów i kierowców.

Jeśli chcesz wyświetlić listę zasad alertów dla wybranych pojazdów lub kierowców, wybierz pozycję z rozwijanej listy.


Na liście kolumn nagłówek Zasada oznacza nazwę alertu. Możesz wyświetlić typ alertu, jego status (włączony lub nie) oraz czas ostatniego wyzwolenia.

Z poziomu tej listy można edytować lub usuwać zasady alertów.

Usunięcie zasady alertu spowoduje też usunięcie całej historii tego alertu. Jeśli nie chcesz stracić całej historii, możesz edytować ustawienia powiadomień o alertach lub wyłączyć możliwość edytowania alertu.

Pokaż alerty dla użytkowników, którymi zarządzam jest opcją przeznaczoną dla administratorów, którzy zarządzają użytkownikami w systemie Reveal. Użytkownikami mogą być kierowcy, inni administratorzy lub osoby, które nie korzystają z systemu Reveal, ale otrzymują powiadomienia o określonych zdarzeniach. Jeśli jesteś administratorem i wybierzesz opcję Pokaż alerty dla użytkowników, którymi zarządzam, wyświetlisz wszystkie reguły utworzone dla wszystkich użytkowników, którymi zarządzasz.

Za pomocą przycisku Pobierz możesz pobrać listę wszystkich alertów.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 25 z 48