Jak edytować reguły alertów

Jak edytować reguły alertów

Po utworzeniu reguły alertu można ją edytować w dowolnej z trzech kart w sekcji Alerty systemu Reveal.

Użyj przycisku EDYTUJ lub ikony ołówka   obok alertu, w zależności od używanej karty. Otworzy się nowe okno.

Podczas edycji alertu możesz zmienić następujące elementy:

Opcje alertów
Wyzwalacze:
Dla każdego typu alertu można ustawić wyzwalacz, który go uruchomi, oraz opcje dla tego wyzwalacza.

Zasoby
Alerty zastosowane do: Ustal, czy alert ma dotyczyć całej floty, określonego pojazdu, kierowcy, czy wskazanej grupy.

Odbiorcy alertów
Alerty zostaną przesłane do:
Edytuj, aby ustalić, kto otrzyma powiadomienie o wyzwoleniu tego alertu.

Czasy
Alerty zostaną przesłane:
Edytuj, aby dokonać zmiany przedziału czasowego, w którym alert zostanie wyzwolony. Na przykład, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o alertach w godzinach pracy, możesz je ustawić tutaj.

Opcje dostarczania
Alerty zostaną przesłane przez:
Określ sposób, w jaki odbiorcy alertów otrzymają powiadomienie. Na przykład: wyświetlone w systemie Reveal, wysłane przez e-mail lub wiadomość tekstową.

Częstotliwość alertów
Wyślemy maksymalną liczbę wynoszącą:
Edytuj maksymalną liczbę alertów przypadających na kierowcę lub łączny dzienny limit wysyłanych powiadomień.

Regułę alertu można włączyć lub wyłączyć na ekranie edycji za pomocą  


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 4 z 9