wyedytować powiadomienia dla klientów,

Powiadomienia dla klientów to informacje przesyłane automatycznie do klientów istniejących w aplikacji Reveal Field za pośrednictwem wiadomości e-mail i SMS.

Uwaga: Aby korzystać z menu Ustawienia, konieczne może być uzyskanie uprawnień od administratora.


Typy powiadomień dla klientów

 • Potwierdzenie zadania: Powiadamia klienta o dodaniu zadania do Planera zadań.
 • Przypomnienie o zadaniu: Przypomina klientowi o nadchodzącym zadaniu na 24 godziny przed czasem rozpoczęcia.
  Przypomnienie zostanie wysłane tylko wówczas, jeśli zadanie zostało przesłane na urządzenie mobilne pracownika.
 • Powiadomienie o wysłaniu technika: informuje klienta, że technik jest w drodze do miejsca wykonywania zadania. Jest ono wysyłane, gdy technik zaktualizuje swój status zadania na W drodze za pomocą aplikacji mobilnej Reveal Field.
 • Ocena zadania: klient otrzymuje prośbę o ocenę wykonanego zadania.
 • Opóźnienie technika: Wysłane do klienta, gdy technik spóźnia się na miejsce wykonania zadania. Ta wiadomość zawiera nowy szacowany czas przybycia (ETA).

Uzyskiwanie dostępu do powiadomień

 1. Kliknij kartę Planer zadań, a następnie wybierz ikonę Ustawienia
 2. Aby wyświetlić opcję Powiadomienia dla klientów, kliknij opcję Wiadomości e-mail i SMS, a następnie opcję Klienci.
  Na tym ekranie możesz sprawdzić, czy powiadomienia typu Potwierdzenie zadaniaPrzypomnienie o zadaniu są włączone, czy wyłączone.
  Aby zmienić ich status, wybierz polecenie EDYTUJ, a następnie zaznacz pole Włącz wiadomości e-mail i SMS na następnej stronie.

enable_messages.PNG

Uwaga: Jeśli powiadomienia są włączone, klienci będą otrzymywać zarówno SMS-y, jak i wiadomości e-mail.


Edycja szablonów powiadomień

Szablon wiadomości e-mail zawiera dwa pola: wiersz tematu i treść wiadomości e-mail. Szablon wiadomości SMS zawiera pole treści wiadomości. Możesz edytować sugerowany tekst w szablonach, aby dostosować powiadomienia do swoich potrzeb. Możesz także wyświetlić podgląd tych wiadomości i wysłać wiadomość testową przed ich zapisaniem. Do szablonów można dodać symbole zastępcze z dodatkowymi informacjami.


Edytor szablonu wiadomości e-mail

email_template.PNG


Edytor szablonu wiadomości SMS

text_message_editor.PNG


Edycja szablonów powiadomień

Edytowanie szablonów powiadomień:

 1. Na karcie Planer zadań wybierz kolejno opcje Ustawienia > Wiadomości e-mail i SMS > Klienci.
 2. Aby otworzyć szablon, kliknij polecenie EDYTUJ.
 3. Aby włączyć powiadomienia, zaznacz pole wyboru Włącz dla wiadomości e-mail i SMS.
 4. Edytuj wiadomość SMS, pisząc w edytorze szablonu. Wprowadzone zmiany pojawią się w polu podglądu wiadomości.
 5. Aby dodać symbol zastępczy do szablonu, kliknij opcję WSTAW SYMBOL ZASTĘPCZY i wybierz pozycję z listy rozwijanej. Gdy wyślesz powiadomienie do klienta, będzie ono zawierać informacje dodane z symbolu zastępczego.
  placeholder_options.PNG
  Wiadomości e-mail i SMS będą wysyłane automatycznie z wykorzystaniem danych kontaktowych zapisanych w kodzie zadania. Klient otrzyma zarówno wiadomość e-mail, jak i SMS, jeśli podał odpowiednie dane.

Uwaga: Do treści wiadomości e-mail możesz dodać znaczniki HTML. Zmiany będą miały zastosowanie do wiadomości e-mail otrzymywanych przez klienta.


Wysyłanie testowych wiadomości e-mail i SMS

Aby wysłać testowe powiadomienie dla klienta:

 1. W edytorze szablonu kliknij polecenie Wyślij wiadomość testową, które znajduje się pod szablonem.
 2. W wyskakującym okienku Wyślij testową wiadomość e-mail wprowadź adres e-mail i kliknij polecenie WYŚLIJ WIADOMOŚĆ TESTOWĄ.
 3. W wyskakującym okienku Wyślij wiadomość SMS wprowadź numer telefonu komórkowego i kliknij polecenie WYŚLIJ WIADOMOŚĆ TESTOWĄ.
 4. Aby cofnąć zmiany, kliknij opcję PRZYWRÓĆ USTAWIENIA DOMYŚLNE.

Uwaga: Testowe powiadomienia można wysyłać tylko na jeden adres e-mail i jeden numer telefonu.


Aby dowiedzieć się więcej na temat dodawania oznakowania firmowego do wiadomości e-mail, zapoznaj się z tematem Dodawanie znakowania firmowego.

 

 


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3 z 4