Wyświetlanie i edycja zasobów niezasilanych

Zasoby niezasilane (ZNZ) to dowolne elementy wyposażenia bez rozrusznika silnika, zapłonu i źródła mocy.

Są one dodawane do systemu Reveal, kiedy jest na nich instalowane urządzenie do lokalizacji.

Na stronie Lista zasobów można:

 • wyświetlać i edytować informacje o ZNZ, aby łatwiej rozpoznawać je w systemie Reveal
 • dodawać więcej szczegółowych informacji o ZNZ, aby zwiększyć dokładność raportów
 • dodawać zasoby ZNZ do grup
 • przeglądać historię lokalizacji zasobów ZNZ w celu sprawdzenia, gdzie zasób znajdował się w momencie wystąpienia incydentu
 • konfigurować ustawienia lokalizatora ZNZ.

Lista zasobów niezasilanych

01-asset-list.png

Aby otworzyć listę zasobów, wybierz kolejno opcje Profil konta > Administrator > Zasoby > Lista zasobów.

Na ekranie Lista zasobów dostępne są następujące opcje:

 • Tytuł ekranu: informuje, ile zasobów ZNZ jest na liście.
 • Pole wyszukiwania zasobów: umożliwia wyszukiwanie zasobów ZNZ na podstawie ich numeru lub nazwy (bądź części ich numeru lub nazwy). Wprowadź wyszukiwany termin w polu, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 • Eksport: aby pobrać listę zasobów do arkusza kalkulacyjnego, kliknij ikonę eksportu.
  download_icon.png
 • Nr zasobu: numer ZNZ służy do identyfikacji zasobu w systemie Reveal i jest tworzony w momencie rejestracji zasobu w systemie.
 • Nazwa zasobu: nazwa ZNZ służy do identyfikacji zasobu w systemie Reveal i jest tworzona w momencie rejestracji zasobu w systemie.
 • Grupa główna: jeśli ZNZ jest przypisany jest do jednej lub wielu grup, tutaj jest wyświetlana grupa główna.
 • Rocznik i marka: rok produkcji ZNZ oraz jego producent.
 • Ostatnia aktualizacja: czas, który upłynął od momentu ostatniej aktualizacji lokalizacji ZNZ. Miniony czas jest wyświetlany jako niebieskie lub czerwone łącze.
  • Łącze niebieskie: lokalizacja ZNZ została zaktualizowana w ostatnim tygodniu.
  • Łącze czerwone: lokalizacja ZNZ została zaktualizowana dawniej niż tydzień temu.
   Kliknij łącze, aby otworzyć mapę lokalizacji, która przedstawia obecne położenie zasobu:
   last_update_popup.png
 • ESN: elektroniczny numer seryjny (ang. Electronic Serial Number) to unikalny numer służący do identyfikacji urządzenia do lokalizacji zainstalowanego na ZNZ.
 • Edycja: kliknij ikonę ołówka edit_icon.png, aby otworzyć ekran Przegląd zasobów.

Kolejność wyświetlania pozycji na liście zasobów można zmienić, klikając tytuły poszczególnych kolumn. Na przykład aby uporządkować listę według nazwy, kliknij nagłówek Nazwa zasobu. Aby odwrócić kolejność, kliknij ponownie nagłówek Nazwa zasobu.

Przegląd zasobów

Aby otworzyć ekran Przegląd zasobów, kliknij ikonę ołówka edit_icon.png znajdującą się obok ZNZ, który chcesz edytować.

Karta Szczegóły

reveal_asset_overview_details.png

Na karcie Szczegóły można edytować następujące pola i opcje:

 • Prześlij: aby przesłać zdjęcie ZNZ, kliknij przycisk Prześlij. W oknie podręcznym kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie wybierz zdjęcie do przesłania. W razie potrzeby dostosuj rozmiar zdjęcia, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 • Dostęp grupowy: w celu dodania ZNZ do grup kliknij łącze, aby otworzyć kartę Grupy. Wybierz grupy, do których chcesz dodać ZNZ, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.
 • Nazwa zasobu: domyślnie nazwa zasobu jest taka sama jak ESN. Zmień nazwę domyślną, aby ułatwić wyszukiwanie i identyfikację ZNZ w systemie Reveal.
 • Numer zasobu: zmień domyślny numer zasobu, aby ułatwić wyszukiwanie i identyfikację ZNZ w systemie Reveal.
 • Marka: producent ZNZ.
 • Model: nazwa modelu ZNZ.
 • Rocznik: rok produkcji zasobu.
 • Kategoria: kategoria, do której przypisano zasób. Zobacz artykuł Wyświetlanie kategorii pojazdów i zasobów oraz zarządzanie nimi, aby uzyskać więcej informacji.
 • Uwagi: tutaj możesz dodać dodatkowe informacje na temat ZNZ. Na przykład: "Ten zasób jest już nieużywany".

Karta Historia lokalizacji

Na karcie Historia lokalizacji można wyświetlić ostatnie pięćdziesiąt aktualizacji lokalizacji ZNZ.

assets_06-location-tab.png

Aby wybrać zakres dat historii lokalizacji, kliknij pole Ramy czasowe, a następnie wybierz opcję z menu rozwijanego. Dostępne są następujące opcje:

 • Dzisiaj
 • Ostatnie 7 dni
 • Ostatnie 30 dni (jest to opcja domyślna)
 • Ostatnie 90 dni
 • Niestandardowe: wybierz tę opcję, aby wybrać własny zakres dat. Użyj selektorów kalendarza w polach Data rozpoczęcia i Data zakończenia, aby wybrać daty, a następnie kliknij przycisk Zastosuj, aby ustawić zakres dat.
  custom_time_frame.png

Tabela Historia lokalizacji zawiera następujące kolumny:

 • Godzina i data: godzina i data aktualizacji lokalizacji ZNZ.
 • Dokładność: dokładność lokalizacji ZNZ. Dokładność może mieć jedną z następujących wartości:
  • Dokładny accurate_icon.png
  • Potencjalnie niedokładny potentially_inaccurate_icon.png
  • Niedokładny inaccurate_icon.png
 • Lokalizacja: adres zasobu w momencie aktualizacji. Aby wyświetlić lokalizację na mapie, kliknij adres.
 • Działanie: typ aktualizacji.

Karta Grupy

Na karcie Grupy można edytować, do których grup należy ZNZ. Wybierz grupy, do których chcesz dodać ZNZ, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Karta Ustawienia lokalizatora

Zobacz artykuł Dostosowywanie lokalizatorów zasobów, aby uzyskać informacje.Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 7 z 29