Zaloguj się do Reveal

Zaloguj się jako administrator

Aby zalogować się do Reveal, potrzebujesz nazwy użytkownika i hasła. Aby skonfigurować konto, zobacz punkt Pierwsze logowanie.

Aby zalogować się do Reveal:

 1. Przejdź do strony reveal.fleetmatics.com/login.aspx lub, jeśli jesteś w UE, przejdź do strony reveal.eu.fleetmatics.com/login.aspx.
  PL_1.png
 2. Wprowadź nazwę użytkownika będącą adresem e-mail oraz hasło.
 3. Kliknij przycisk ZALOGUJ SIĘ.

 

Pierwsze logowanie

Istnieją dwa sposoby konfigurowania hasła przy pierwszym logowaniu do Reveal jako administrator:

Opcja 1 (przy użyciu adresu URL):

 1. Przejdź do strony reveal.fleetmatics.com/account-activation lub, jeśli jesteś w UE, przejdź do strony reveal.eu.fleetmatics.com/account-activation. Ten adres URL powinien zostać wcześniej przesłany z usług wdrażania.
 2. Wprowadź adres e-mail, który został użyty podczas rejestracji w usłudze Verizon Connect. Ten adres e-mail dotyczy domyślnego konta administratora. Jeśli nie wiesz, którego adresu e-mail użyć, skontaktuj się z Obsługą klienta.
 3. Wprowadź identyczne nowe hasło w polach Nowe hasłoPotwierdź nowe hasło. Hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków.
  PL_2.png

 4. Kliknij przycisk USTAW HASŁO.

 

Opcja 2 (przy użyciu łącza z wiadomości e-mail):

 1. Po otrzymaniu powitalnej wiadomości e-mail i zarejestrowaniu się w usłudze Verizon Connect kliknij łącze Skonfiguruj hasło w wiadomości e-mail.
  PL_3.png

 2. Wprowadź identyczne nowe hasło w polach Nowe hasłoPotwierdź nowe hasło. Hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków.
 3. Kliknij przycisk USTAW HASŁO.
 4. Otrzymasz wiadomość e-mail z kodem aktywacyjnym.
 5. Wprowadź kod aktywacyjny, aby przejść do ekranu logowania.

 

Logowanie się jako użytkownik

Jeśli nie jesteś administratorem programu Reveal, administrator w Twojej firmie musi utworzyć nowy profil użytkownika, a następnie podać Ci nazwę użytkownika i hasło.

Po otrzymaniu danych do logowania wykonaj następujące czynności, aby się zalogować:

 1. Przejdź do strony reveal.fleetmatics.com/login.aspx lub, jeśli jesteś w UE, przejdź do strony reveal.eu.fleetmatics.com/login.aspx.
  PL_1.png
 2. Wprowadź nazwę użytkownika będącą adresem e-mail oraz hasło.
 3. Kliknij przycisk ZALOGUJ SIĘ.

Jeśli masz profil użytkownika i albo nie znasz swojego hasła, albo chcesz je zresetować, kliknij łącze Nie pamiętam hasła na stronie logowania. Wprowadź adres e-mail powiązany z Twoim profilem Reveal. Po otrzymaniu wiadomości e-mail postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zresetować hasło.

 

Logowanie się z poziomu aplikacji mobilnej Reveal Manager

Aby zalogować się do aplikacji mobilnej Reveal Manager, wprowadź nazwę użytkownika i hasło, które są takie same jak dla systemu Reveal, do którego dostęp uzyskuje się za pomocą przeglądarki internetowej. Wykonaj tę samą procedurę, co powyżej, aby się zalogować lub zresetować hasło.

 

Nie można się zalogować

Jeśli podczas logowania pojawiają się problemy, ich przyczyny mogą być następujące:

 • Być może wprowadzono nieprawidłową nazwę użytkownika lub hasło. Wyczyść oba pola i ponownie wpisz dane.
 • Wielkość liter w polach nazwy użytkownika i hasła ma znaczenie. Sprawdź, czy nie wciśnięto klawisza Caps Lock.
 • Po zbyt wielu próbach z niepoprawną nazwą użytkownika lub hasłem system może zablokować Twoje konto użytkownika. Poproś Obsługę klienta o odblokowanie konta.
 • Nie jesteś administratorem w Reveal i nie masz skonfigurowanego profilu użytkownika. W takim przypadku skontaktuj się z administratorem Reveal, aby skonfigurował Twoją nazwę użytkownika i hasło.

Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 51 z 79