Konfigurowanie powiadomień o szacowanym czasie przybycia (ETA)

Funkcja szacowanego czasu przybycia (ETA) dostępna w Planerze zleceń informuje o przybliżonym czasie przybycia pracownika na miejsce, w którym ma zostać wykonane zadanie. Czas ETA będzie wyświetlany numerycznie lub jako komunikat Punktualnie na karcie zadania.

Czas ETA jest obliczany z uwzględnieniem odległości, w jakiej znajduje się pojazd pracownika od miejsca wykonywania zadania, oraz wszelkich istniejących ograniczeń w ruchu drogowym. Czas ETA jest aktualizowany co pięć minut.

Czas ETA dla danego zadania będzie wyświetlany przez maksymalnie dwie godziny po upływie planowanego czasu rozpoczęcia.

Aby można było obliczyć czas ETA, pojazd musi być wyposażony w urządzenie do lokalizacji pojazdów (ang. vehicle tracking unit, VTU). Ponadto, pojazd musi być przypisany do pracownika i mieć zmienioną lokalizację w ciągu ostatnich trzech dni.

Ten artykuł dotyczy następujących zagadnień:

Włączanie funkcji szacowanego czasu przybycia (ETA)

Aby włączyć funkcję ETA, wykonaj następujące kroki:

  1. Przejdź do systemu Reveal i kliknij kartę Planer zleceń.
  2. Kliknij ikonę koła zębatego, aby przejść do sekcji Ustawienia.
  3. W obszarze Ustawienia konta kliknij pozycję Ostrzeżenia.
  4. Zaznacz pole obok pozycji Pokaż czas ETA pracownika.
  5. Kliknij przycisk ZAPISZ.

Kiedy i gdzie będzie wyświetlany czas ETA

Czas ETA jest widoczny pięć minut po utworzeniu zadania. Czas ETA jest wyświetlany na karcie zadania w obszarze Planer zleceń. Jest on również widoczny w dymku pojazdu na Mapie na żywo w systemie Reveal (jak pokazano na poniższej ilustracji). Będzie on wyświetlany tylko w przypadku wysłanych zadań.

Czas ETA w Planerze zleceń:

Scheduler.png

Czas ETA na Mapie na żywo:

Eta_LiveMap.png

Statusy pracowników

Aby czas ETA był dokładny, pracownicy muszą aktualizować swoje statusy zadań za pomocą aplikacji mobilnej Reveal Field.

Aby dowiedzieć się więcej o statusach pracowników, przeczytaj ten artykuł na temat aktualizowania statusów zadań.

Gdy czasy ETA są nieprawidłowe

Obecnie jeśli pracownik ma zaplanowane dwa zadania w tym samym czasie, obliczone czasy ETA mogą być niedokładne. Wynika to z faktu, że system nie jest w stanie obliczyć czasów ETA dla dwóch różnych lokalizacji dla jednego pracownika.

Jeśli pracownik nie przestrzega kolejności listy zadań w Planerze zleceń, obliczone czasy ETA mogą być niedokładne.


Dowiedz się, jak powiadamiać klientów, kiedy mogą spodziewać się pracownika.

Dowiedz się, jak skonfigurować powiadomienia dla klientów.

Dowiedz się, jak skonfigurować powiadomienia dla pracowników.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 9 z 9