Dodawanie zdjęć, podpisów, notatek i plików do zadań

Do zadań można dodawać takie informacje, jak zdjęcia, podpisy, notatki i pliki (w tym dokumenty), aby technik mógł je przeglądać.

Jak dodać zdjęcia i pliki do nowego zadania

  1. Kliknij kartę Planer zleceń, a następnie kliknij UTWÓRZ ZADANIE, aby otworzyć panel Nowe zadanie.
  2. Kliknij DOŁĄCZ PLIKI i wybierz pliki, które chcesz przesłać. Można przesyłać pliki następujących typów: JPG, JPEG, PNG, PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, TXT. Pliki zostały dodane.

Uwaga: Można przesłać najwyżej 10 plików jednocześnie. Maksymalny rozmiar pliku to 20 MB.

 

Jak dodać zdjęcia i pliki do istniejącego zadania

  1. W Planer zleceń kliknij zadanie, do którego chcesz dodać elementy.
  2. W Zapisach dotyczących zadania kliknij WYŚWIETL.
  3. Kliknij przycisk DODAJ PLIK. Wybierz pliki, które chcesz przesłać.

Technicy mogą dodawać podpisy do zadań. Jeśli technik lub administrator dodał podpisy, zdjęcia, notatki lub pliki, pojawią się one w sekcji Zapis dotyczący zadania na karcie Planer zleceń w aplikacji Reveal Field.

Uwaga: Aby technicy mogli przeglądać pliki, muszą posiadać najnowszą wersję aplikacji dla techników.

Aby wyświetlić notatki, zdjęcia i podpisy powiązane z zadaniem, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij kartę Planer zleceń i wyszukaj zadanie, które chcesz wyświetlić.
  2. Aby otworzyć Panel zadania, kliknij kartę zadania.
  3. W Panelu zadania w sekcji Zapis dotyczący zadania kliknij WYŚWIETL WSZYSTKO. Spowoduje to otwarcie panelu Zapis dotyczący zadania, który zawiera notatki, zdjęcia i podpisy dołączone do zadania.

Możesz wybrać zdjęcie lub podpis, aby wyświetlić dany element w większym rozmiarze.
Aby usunąć zdjęcie, notatkę lub podpis, kliknij ikonę obok elementu, który chcesz usunąć. Następnie kliknij przycisk usuwania.

 


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 6 z 8