Wyszukiwanie przeszłych i przyszłych zadań przypisanych do kontaktu

Aby wyszukać przeszłe i przyszłe zadania kontaktu w Planerze zleceń, wykonaj następujące czynności:

  1. W aplikacji Reveal Field kliknij pozycję Planer zleceń.
  2. Wybierz kartę WSZYSTKIE ZADANIA Capture.JPG
  3. Wprowadź dane kontaktowe, w tym: imię lub nazwisko, firmę, adres e-mail, numery telefonu lub kod zadania do pola Wyszukiwanie.
  4. Kliknij opcję Wyświetl zadania z przeszłości i wybierz zadanie, które chcesz wyświetlić. Jeśli chcesz zobaczyć tylko przeszłe zadania z danego okresu, użyj menu rozwijanego Ramy czasowe.
  5. Aby zobaczyć nadchodzące zadania klienta, przełącz filtr z Zaplanowane na W toku.
  6. Aby wybrać daty rozpoczęcia i zakończenia zadań, które chcesz wyświetlić, kliknij pozycję Niestandardowe.

Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0