Interpretacja etykiet stanu technika

W Planerze zleceń, gdy zadanie tworzone jest przy użyciu inteligentnych rekomendacji, obok nazwisk techników pojawiają się etykiety. Oto zestawienie tych etykiet i ich znaczenia.

Etykieta Definicja
Najlepszy czas podróży Widoczna obok techników z najlepszym czasem podróży do zadania.
W pobliżu Widoczna obok techników znajdujących się najbliżej zadania.
Dostępny Pokazuje techników, którzy dostępni są do pracy nad zadaniem.
Zajęty Pokazuje techników, którzy mają już zadanie w zaplanowanym czasie.
Po pracy Widoczna, kiedy zadanie zaplanowane jest po godzinach pracy technika.
Nieznany Widoczna, gdy brakuje informacji, na przykład lokalizacji pojazdu.

Dowiedz się więcej o inteligentnych rekomendacjach.
Uwaga: Inteligentne rekomendacje nie są jeszcze dostępne we wszystkich krajach.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0