Znajdowanie odpowiedniego technika za pomocą lokalizacji pojazdów

Inteligentne rekomendacje mogą wykorzystywać zaplanowane spotkania lub aktualną lokalizację pojazdu technika, aby pomóc wybrać najlepszą osobę do wykonania danego zadania.

Techników można posortować według kategorii: Czas podróży lub Dostępność albo nie sortować ich (kategoria Nieposortowani).

Rekomendacje według harmonogramu

Domyślnie rekomendacje są oparte na zaplanowanych wizytach, aby ułatwić planowanie z wyprzedzeniem.

Rekomendacje według lokalizacji

Wybierz lokalizację pojazdu, aby obliczyć rekomendacje na podstawie bieżącego położenia techników. Pozwala to na przydzielenie techników do zadań w miarę ich pojawiania się oraz ocenić, ile czasu zajmie dotarcie do adresu klienta.

Wybranie opcji Lokalizacja pojazdu powoduje wyświetlenie dodatkowych ikon w planerze zadań. Udostępniają one dodatkowe informacje na temat stanu pojazdu, czasu podróży potrzebnego do dotarcia do żądanego adresu, ewentualnego opóźnienia technika oraz punktów, w których nastąpiła utrata sygnału GPS.

Ikony pojazdu

Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu zadań, przeczytaj, jak utworzyć zadanie.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Omówienie inteligentnych rekomendacji.

 


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0