Wybieranie najlepszego technika do wykonania zadania

Funkcja inteligentnych rekomendacji sugeruje, który z dostępnych techników jest najlepiej przygotowany do pomocy klientowi. Robi to, śledząc lokalizacje i harmonogramy techników.

Może również sprawdzić, czy technik ma konkretne umiejętności, których wymaga dane zadanie, lub czy ma doświadczenie w pracy z klientami.

Dodawanie terenu pracy technika

Aby obliczyć czas podróży, funkcja inteligentnych rekomendacji może korzystać z różnych lokalizacji.

W przypadku pierwszej i ostatniej wizyty danego dnia funkcja może skorzystać z adresu domowego technika lub adresu firmy.

W ciągu dnia funkcja może korzystać z adresów zrealizowanych i zaplanowanych wizyt technika.

Może również korzystać z lokalizacji pojazdu, aby śledzić techników podczas ich przemieszczania się pomiędzy zadaniami.

Sortowanie wyświetlanych opcji

Zalecamy, aby dodać w systemie adres firmy. Jeśli technicy nie rozpoczynają i nie kończą dnia w biurze, należy dodać również ich adresy.

 

Aby dodać lokalizację firmy, zobacz Adres firmy.

Aby dodać adres technika, zobacz Adres technika.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z punktem Omówienie inteligentnych rekomendacji.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0