Aktualizacja produkt: Marzec

Image

Ostatnie zmiany

Powtarzanie w aplikacji Spotlight

Użytkownicy aplikacji Spotlight mogą teraz wybierać konkretne daty do roku wstecz i odtwarzać historyczne trasy pojazdów. Funkcja ta jest dostępna w zakładce Powtórz na stronie szczegółów pojazdu. Do korzystania z udoskonalonej funkcji konieczne jest posiadanie najnowszej wersji aplikacji.

Dowiedz się więcej

WNA_2021_03Mar_plPL01.jpeg

 

Usprawnienia funkcji namierzania sprzętu

Oto kilka ostatnio wprowadzonych i nadchodzących aktualizacji dotyczących sprzętu.

Dostępne teraz:

 • Informacje o stanie baterii – wskaźnik poziomu baterii będzie teraz widoczny w dymku sprzętu na mapie na żywo. Przy niskim poziomie naładowania baterii system wyświetli łącze do dodatkowych informacji i instrukcji dot. dalszego postępowania.
 • Aktualizacje lokalizacji są teraz dostępne co 12 godzin w przypadku sprzętu bez napędu. Lokalizacja będzie widoczna po kliknięciu łącza historii lokalizacji na mapie na żywo. Aby otrzymać te aktualizacje, skontaktuj się z Obsługą klienta.

Już wkrótce:

 • Aktualizacje sprzętu na Mapie na żywo – w celu udoskonalenia klasyfikacji sprzętu z napędem na Mapie na żywo zostały wprowadzone poprawki ikon sprzętu, filtrowania sprzętu oraz strony edycji pojazdu.

WNA_2021_03Mar_plPL02.jpeg

 

Usprawnienia w Reveal Field

Oto kilka nowych funkcji Reveal Field, z których można już korzystać:

 • Raport technika w planerze zleceń jest teraz dostępny do pobrania w formacie PDF.
 • W Inteligentnym planerze zleceń dyspozytorzy mogą sortować sugestie według wydajności harmonogramu. Funkcja ta umożliwia wyświetlenie najbardziej odpowiednich techników na podstawie bieżącego harmonogramu.
 • Dyspozytorzy mogą obecnie wyświetlać zakończone i nadchodzące zadania, co ułatwia planowanie nowych zadań. Zadania są widoczne na liście zadań oraz w widoku Planera zleceń.
 • Dyspozytorzy mają teraz do dyspozycji widok z wyszczególnieniem zadań o konkretnych statusach. Zostały także zmienione niektóre nazwy:
   • „Wysłane” są teraz widoczne jako „Gotowe do wyeksportowania”
   • „Niewysłane” są teraz widoczne jako „Gotowe do wysłania”
   • „Niesprawdzone” są teraz widoczne jako „Gotowe do sprawdzenia”

Dowiedz się więcej

WNA_2021_03Mar_plPL03.jpeg

 

Usprawnienia powiadomień o alertach w Reveal

Przedstawiamy nowy, usprawniony system powiadomień, wyświetlający alerty o ważnych zdarzeniach dotyczących kierowców, pojazdów i sprzętu w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Alerty są domyślnie włączone, jednak można je dostosowywać i grupować w Ustawieniach konta.

Dowiedz się więcej

 

Integracja GROUPAUTO już dostępna w Reveal Marketplace

Integracja z partnerem GROUPAUTO pozwoli kierowcom wykorzystywać dane pojazdów z Reveal w celu szybkiego odpowiadania na potrzeby związane z utrzymaniem pojazdów, a także korzystać z wycen i rezerwacji w warsztatach samochodowych.

WNA_2021_03Mar_plPL04.png

 

Już wkrótce

Analiza przypadków nieprzestrzegania wskazań tachografu

Niebawem do tachografu w Reveal zostanie dodana nowa zakładka naruszania zasad. Będą na niej widoczne informacje o przestrzeganiu przez kierowcę zasad dotyczących czasu jazdy, punkty karne, daty i ewentualne mandaty. Na podstawie tych informacji można organizować szkolenia dla kierowców i promować przestrzeganie przepisów dotyczących czasu jazdy.

 

Aplikację Reveal Locator zastępuje aplikacja Spotlight

Aplikacja Reveal Locator zostanie wkrótce wycofana, jednak wszystkie jej funkcje (i nie tylko) będą dostępne w aplikacji Spotlight. Nie trzeba czekać — wystarczy pobrać aplikację Spotlight na urządzenie mobilne i zalogować się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła Reveal.

Dowiedz się więcej

WNA_2021_03Mar_plPL05.jpeg