Dodawanie pojazdów do systemu Reveal za pomocą strony „Rozpocznij”

W tym artykule opisano sposób dodawania pojazdów do systemu Reveal za pomocą strony „Rozpocznij” (pierwsze kroki), która wyświetla się niektórym klientom. Strona ta może się wyświetlić po złożeniu nowego zamówienia subskrypcji systemu Reveal przez nowych i dotychczasowych klientów na jeden lub więcej pojazdów. Na stronie Rozpocznij można dodać dane swojego pojazdu, co pozwoli nam ustalić, czy ma on wbudowaną technologię telematyczną. Następnie można wybrać, czy w pojazdach ma być wykorzystywana wbudowana technologia telematyczna (jeśli jest dostępna), czy lokalizatory pojazdów pochodzące z rynku wtórnego.

Ważne jest, aby wprowadzić dane pojazdu. Bez nich nie będziemy mogli aktywować ani zainstalować urządzenia śledzącego. Pojazdy można śledzić w systemie Reveal tylko po aktywacji wbudowanego systemu telematycznego lub zainstalowaniu w nich lokalizatorów.

Jak uzyskać dostęp do strony „Rozpocznij”

Uwaga

Strona Rozpocznij jest dostępna wyłącznie dla niektórych klientów i tylko przez 15 dni od złożenia nowego zamówienia subskrypcji w systemie Reveal. Jeśli w tym czasie dane pojazdu nie zostaną wprowadzone, skontaktujemy się z Tobą.

Nowi klienci zostaną przeniesieni na stronę Rozpocznij po pierwszym logowaniu do systemu Reveal.

Dotychczasowi klienci otrzymają wiadomość e-mail i powiadomienie w systemie Reveal. Każde z tych powiadomień umożliwia przejście do strony Rozpocznij. Stronę Rozpocznij można również znaleźć w sekcji Moje konto systemu Reveal.

Na stronie Rozpocznij można kliknąć przycisk ZRÓB TO PÓŹNIEJ, aby odłożyć wprowadzenie danych pojazdu na później. W takim przypadku do czasu wprowadzenia danych pojazdu będziesz otrzymywać wiadomości e-mail z przypomnieniem.

Ostrzeżenie

W przypadku pojazdów marki GM przed rozpoczęciem procesu łączenia należy przygotować kod FAN. Jeśli numer VIN pojazdu zostanie wprowadzony wcześniej niż kod FAN, nie będzie można skorzystać z wbudowanego rozwiązania. Wtedy otrzymasz ofertę sprzętu z rynku wtórnego. Kod FAN powinien być tym samym kodem, który został wydany w momencie zakupu usługi. Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania kodu FAN, zapoznaj się z sekcją Łączenie pojazdu z wbudowanym systemem telematycznym GM.

Krok 1: wprowadź dane pojazdu

Po kliknięciu łącza ROZPOCZNIJ w wiadomości e-mail lub zalogowaniu się do systemu Reveal otworzy się strona Rozpocznij. Na niej wyświetlane jest łącze Wprowadź szczegóły dla każdej zakupionej subskrypcji pojazdu.

 1. Kliknij opcję Wprowadź szczegóły dla każdego pojazdu.

  BiT_get_started_1.png
 2. Wprowadź numer VIN (numer identyfikacyjny pojazdu) lub rok, markę i model pojazdu. Numer VIN pojazdu jest niezbędny, abyśmy mogli ustalić, czy pojazd posiada wbudowaną technologię telematyczną.

  img-en-us-get-started-vehicle-details.png
 3. Kliknij przycisk DALEJ.

Krok 2: połącz się z wbudowaną technologią telematyczną (jeśli jest dostępna)

Jeśli pojazd, którego szczegóły dodajesz, jest wyposażony we wbudowaną technologię telematyczną, zobaczysz następujące okno dialogowe. Pole kodu FAN zobaczą tylko klienci GM:

BiT_get_started_3.png
 1. Opcja „Wbudowana technologia telematyczna” jest zalecana i zaznaczona domyślnie. Możesz także wybrać opcję „Lokalizator pojazdu”, a my wyślemy Ci odpowiednie urządzenie do lokalizacji z rynku wtórnego do zainstalowania w pojeździe.

  Jeśli dodajesz pojazd GM, w wyświetlonym polu wprowadź kod FAN swojej organizacji. Poprzedni zrzut ekranu przedstawia pole kodu FAN GM.

 2. Aby potwierdzić poprawność wprowadzonych informacji, kliknij przycisk POTWIERDŹ. Spowoduje to powrót do strony Rozpocznij, na której można dodać informacje dotyczące kolejnego pojazdu. Jeśli chcesz zmienić informacje na poprzednim ekranie, kliknij WSTECZ.

 3. Po wprowadzeniu informacji o wszystkich pojazdach kliknij przycisk ZAKOŃCZ na stronie Rozpocznij. Strona Rozpocznij zostanie zamknięta i nastąpi przejście do domyślnej strony docelowej systemu Reveal.

Uwaga

Jeśli dodajesz pojazd marki Ford, musisz wyrazić zgodę na udostępnianie danych Verizon Connect. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Łączenie pojazdu marki Ford wyposażonego we wbudowaną technologię telematyczną z systemem Reveal.

Jeśli dodajesz pojazd marki GM, zapoznaj się z sekcją Łączenie pojazdu marki GM wyposażonego w wbudowaną technologię telematyczną, aby uzyskać więcej informacji na temat procesu łączenia.

Co zrobić, jeśli mój pojazd nie ma wbudowanej technologii telematycznej lub nie kwalifikuje się do niej?

Jeśli Twój pojazd nie ma wbudowanej technologii telematycznej, po kliknięciu DALEJ pojawi się następujące okno dialogowe:

BiT_no_BiT.png

Nawet jeśli Twój pojazd ma wbudowaną technologię telematyczną, po kliknięciu DALEJ możesz zobaczyć to okno dialogowe:

BiT_does_not_qualify.png

To okno dialogowe jest wyświetlane, jeśli Twoje zamówienie zawiera produkty, które nie pozwalają nam połączyć się z wbudowanym rozwiązaniem w Twoim pojeździe Ford lub GM, np. ELD, kamera samochodowa ze sztuczną inteligencją, identyfikator kierowcy, przycisk alarmowy, przycisk ochrony prywatności czy układ PTO/wejście cyfrowe.

Krok 3: zainstaluj sprzęt (tylko opcja lokalizatora pojazdu)

Uwaga

Aby uzyskać informacje na temat opcji śledzenia pojazdu, patrz Jakie rodzaje opcji śledzenia pojazdu są dostępne?

Wyślemy Ci odpowiedni sprzęt do zainstalowania w pojazdach lub skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia się na instalację.

W przypadku instalacji samodzielnej wykonaj te instrukcje dotyczące instalowania sprzętu Verizon Connect. Zalecamy, aby do instalacji użyć aplikacji mobilnej Spotlight.

Jeśli Twój sprzęt ma zainstalować profesjonalny monter z innej firmy, skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia odpowiedniego terminu.

Krok 4: przejedź się swoim pojazdem

Aby lokalizator pojazdu zaczął wysyłać dane do systemu Reveal, przejedź się pojazdem przez kilka minut. Jazda musi być wystarczająco długa i z dobrą widocznością nieba, aby sprzęt w pojeździe mógł nawiązać połączenie GPS.

Krok 5: wyświetl status aktywacji pojazdów (dot. tylko opcji z wbudowaną technologią telematyczną)

W celu sprawdzenia, czy pojazdy z wbudowaną technologią telematyczną mają zaległe działania do wykonania, przejdź do strony Wbudowana technologia telematyczna w Reveal, aby zobaczyć status aktywacji pojazdu.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 10 z 38