Wyświetlanie pojazdów i zasobów oraz zarządzanie nimi

Podczas instalowania lokalizatorów GPS w pojazdach i zasobach instalator dodaje te pojazdy i zasoby również do systemu Reveal. Te pojazdy i zasoby są wymienione na stronie Pojazdy i zasoby, do której dostęp można uzyskać z menu Profil konta > Administrator > Pojazdy i zasoby.

Na stronie Pojazdy i zasoby można wykonać następujące czynności:

reveal_veh_assets_page.png

Strona Pojazdy i zasoby zawiera następujące informacje dotyczące każdego pojazdu i zasobu:

 • Nazwa: nazwa pojazdu lub zasobu.
 • Numer: numer pojazdu lub zasobu, taki sam jak w polu Numer pojazdu lub Numer zasobu.
 • Marka: producent pojazdu lub zasobu.
 • Kierowca: w przypadku pojazdów ta kolumna albo zawiera nazwisko kierowcy obecnie przypisanego do pojazdu, albo jest pusta, jeśli nie przypisano żadnego kierowcy. W przypadku zasobów ta kolumna jest pusta.
 • Ostatnie położenie: ostatni znany adres pojazdu lub zasobu.
 • Zaktualizowano: data i godzina ostatniego zgłoszenia statusu pojazdu lub zasobu.
 • Lokalizator: w przypadku pojazdów ta kolumna zawiera napis „Pojazd”. W przypadku zasobów ta kolumna zawiera typ lokalizatora zainstalowanego na zasobie, czyli „Zasób zasilany” albo „Zasób niezasilany”. Przytrzymaj wskaźnik myszy nad etykietką narzędzia, aby zobaczyć więcej informacji o typach lokalizatorów.

Wyświetlanie pojazdów i zasobów

Aby otworzyć stronę Pojazdy i zasoby:

 1. W prawym górnym rogu ekranu w systemie Reveal kliknij kolejno opcje Profil konta > Administrator.
 2. Na stronie Administrator kliknij opcję Pojazdy i zasoby, aby otworzyć stronę Pojazdy i zasoby.
  reveal_admin_page.png

Wyszukiwanie pojazdu lub zasobu

Aby znaleźć pojazd lub zasób, użyj pola Wyszukaj w panelu wyszukiwania i filtrowania.

Aby wyszukać pojazd lub zasób:

 1. Na stronie Pojazdy i zasoby wprowadź wyszukiwany termin do pola Wyszukaj. Możesz wyszukać dowolne z następujących terminów:
  • Nazwa pojazdu lub zasobu
  • Numer pojazdu lub zasobu
  • Rok i marka
  • ESN (elektroniczny numer seryjny)
  • Numer rejestracyjny
  • Przypisany kierowca
 2. Kliknij przycisk ZASTOSUJ lub naciśnij klawisz Enter na klawiaturze. Aby ponownie wyświetlić pełną listę pojazdów i zasobów, kliknij przycisk WYCZYŚĆ .

Na poniższym zrzucie ekranu widać listę pojazdów i zasobów po zastosowaniu terminu do wyszukania.

reveal_veh_assets_search.png

Filtrowanie listy pojazdów i zasobów

Aby znaleźć pojazd lub zasób, użyj pól filtru w panelu wyszukiwania i filtrowania.

Aby filtrować listę pojazdów i zasobów:

 1. W panelu wyszukiwania i filtrowania wybierz opcję z co najmniej jednego rozwijanego menu, aby filtrować listę pojazdów i zasobów.
  Pola filtru są następujące:
  • Lokalizator
  • Status ostatniej aktualizacji
  • Kierowca

   Wszystkie pola filtru mają przyciski Zaznacz wszystko oraz Usuń wszystkie zaznaczenia. Po otwarciu menu rozwijanego filtru wszystkie opcje są domyślnie zaznaczone.

 2. Kliknij przycisk Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.
  Aby ponownie wyświetlić pełną listę pojazdów i zasobów, kliknij przycisk WYCZYŚĆ.

Edytowanie informacji o pojazdach lub zasobach

Kliknij ikonę EDYTUJ assets_edit_icon.png, aby otworzyć stronę Edycja pojazdu. Zobacz stronę pomocy Aktualizowanie informacji o pojazdach i zasobach zasilanych, aby uzyskać wskazówki dotyczące edycji informacji pokazanych na tej stronie.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3 z 33