Sposób analizy zdarzeń ostrej jazdy kierowców

Zdarzenie ostrej jazdy to typ zdarzenia, które mogłoby spowodować niebezpieczeństwo podczas jazdy, np. gwałtowne hamowanie lub ostre zakręcanie. Te zdarzenia są rozpoznawane i klasyfikowane przez algorytm jako zwykłe, umiarkowane lub poważne na podstawie kilku czynników, takich jak:

  • Przyspieszanie i zwalnianie
  • Prędkość pojazdy na początku i końcu zdarzenia
  • Rodzaj pojazdu
  • Czas trwania zdarzenia

Przykłady zdarzeń gwałtownego hamowania:

  • Jeśli pojazd poruszający się z prędkością 64 km/h zwalnia o 8 km/h w 1 sekundę, może to wyzwolić zwykłe zdarzenie gwałtownego hamowania.
  • Jeśli pojazd poruszający się z prędkością 64 km/h zwalnia o 11 km/h w 1 sekundę, może to wyzwolić umiarkowane zdarzenie gwałtownego hamowania.
  • Jeśli pojazd poruszający się z prędkością 64 km/h zwalnia o 14 km/h w 1 sekundę, może to wyzwolić poważne zdarzenie gwałtownego hamowania.

Oceny ważności tych zdarzeń mogą różnić się w zależności od rodzaju pojazdu i początkowej prędkości jazdy.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 38 z 51