Raporty i powiadomienia

Analizowanie wydajności floty i monitorowanie zachowania kierowcy z użyciem raportów, pulpitów wskaźników i alertów.