Lokalizowanie i śledzenie

Monitorowanie statusu i aktywności wszystkich pojazdów oraz zasobów za pomocą funkcji Mapa na żywo, Powtórz i Miejsce.