Mijn benchmarks

Mijn benchmarks is een volledig instelbare reeks parameters die u kunt afstemmen op uw ondernemingsbeleid en bedrijfspraktijken. De belangrijkste maatstaven worden vastgesteld aan de hand van vragen, en de ingestelde benchmarks vindt u op de hele website terug in rapporten, dashboards en alarmen.

US_1.png

U kunt de pagina Mijn benchmarks op twee manieren openen:

 1. Klik in de rechterbovenhoek van een pagina op uw gebruikersnaam en kies Mijn benchmarks in de vervolgkeuzelijst.

 2. Klik op de koppeling Mijn benchmarks in de rechterbovenhoek van de dashboardpagina.

Voordat de verschillende opties in Mijn benchmarks worden behandeld, vindt u hier een overzicht van enkele algemene functies van Mijn benchmarks. Deze helpen u bij het instellen van parameters:

Een parameter in- en uitschakelen

De meeste parameters gaan vergezeld van een selectievakje. U kunt dit selectievakje inschakelen om de parameter in te schakelen zodat deze op de hele website wordt weergegeven. Schakel het selectievakje uit om de parameter uit te schakelen, zodat deze nergens zichtbaar is. De standaardinstelling is 'aan'.

US_2.png

De schuifknoppen gebruiken

De schuifknop wordt bij een aantal parameters weergegeven. U kunt een waarde instellen door de witte cirkel naar links of rechts op de lijn te verplaatsen. De waarde wordt in de tekst rechts van de schuifknop weergegeven, en deze wordt bijgewerkt terwijl u de cirkel verplaatst.

US_3.png

Parameters opslaan

De volgende opties zijn beschikbaar:

US_4.png
 • Vorige: Als u op deze knop klikt, wordt het vorige tabblad geladen en worden alle wijzigingen op het huidige tabblad geannuleerd. Deze optie is niet beschikbaar op het eerste tabblad.

 • Opslaan: Als u op deze knop klikt, worden alle wijzigingen in de huidige parameters opgeslagen en blijft u op het huidige tabblad.

 • Opslaan en doorgaan: Hiermee slaat u de wijzigingen in de huidige parameters op en wordt het volgende tabblad met de volgende reeks parameters geladen.

Mijn benchmarks bestaat uit zes opties of tabbladen. Elk tabblad bevat een andere reeks parameters; deze worden hieronder toegelicht.

Industrie

Het eerste onderdeel van Mijn benchmarks heeft betrekking op industriebenchmarking. Hier wordt u gevraagd een industrie en geografisch gebied te selecteren die het best het type service weergeven dat door uw bedrijf wordt geleverd. Verizon Connect gebruikt deze selectie om u een beeld te geven van hoe een gemiddeld bedrijf in die industrie en op die locatie presteert ten opzichte van uw bedrijf.

US_1.png

U dient een keuze te maken uit de volgende opties:

Type industrie

 • Alle industrieën

 • Aannemers

 • Levering

 • Elektriciens

 • Buitendienst

 • Verhuur vrachtwagens

 • Personenvervoer

 • Loodgieterswerk, verwarming, airco

 • Speciaal vervoer

Geografie

 • Alle regio's

 • Midwesten

 • Noordoosten

 • Centraal zuiden

 • Zuidoosten

 • Westen

 • Californië

 • Florida

 • Illinois

 • New Jersey

 • New York

 • Texas

Tip

U kunt de parameter Industrie niet uitschakelen.

Stationair draaien

Stationair draaien kan worden gedefinieerd als een toestand waarin de motor van het voertuig is ingeschakeld maar er weinig of geen beweging wordt gedetecteerd. Deze parameters worden weergegeven in de reeks rapporten, het dashboard en de live kaart.

US_5.png

Maximum stationairtijd

Hoeveel stationairtijd is te veel voor één stop?

Hier kunt u de acceptabele tijdsduur per geval van stationair draaien instellen. Elk geval dat deze limiet bereikt of overschrijdt, wordt op de gehele site gemarkeerd. De schuifknop gaat van 0 minuten tot 24 uur, met stappen van 5 minuten.

Hoeveel stationairtijd is te veel binnen een periode van 24 uur?

Hier kunt u de acceptabele totale stationairtijd binnen een periode van 24 uur instellen. Elk geval dat deze limiet bereikt of overschrijdt, wordt op de gehele site gemarkeerd. De schuifknop gaat van 0 minuten tot 24 uur, met stappen van 5 minuten.

Afgelegde afstand

Op dit tabblad kunt u acceptabele standaarden voor afgelegde afstanden voor voertuigen instellen.

US_6.png

Max afgelegd

Hoeveel afgelegde afstand is te veel geduurende een periode van 24 uur?

Hier kunt u een acceptabel aantal mijl instellen dat één voertuig in 24 uur kan rijden. Elk voertuig dat deze limiet bereikt of overschrijdt, wordt op de gehele site gemarkeerd. De schuifknop gaat van 0 tot 1000 mijl

Snelheid

Op het tabblad Snelheid kunt u limieten en verwachtingen opgeven voor de snelheid waarmee uw voertuigen zich verplaatsen.

US_7.png

Hoge snelheidsbereiken

Welke snelheidsdrempels wilt u toepassen op uw wagenpark?

U kunt een van de volgende drempelwaarden kiezen:

 • Laag [50, 60, 70]

 • Hoog [70, 80, 90]

Elk voertuig dat een van de drie snelheidsinstellingen bereikt of overschrijdt, wordt op de gehele site gemarkeerd.

Gemiddelde snelheid

De tijd die u hier instelt, geeft de acceptabele hoeveelheid stilstandtijd (motor uit) van een voertuig op een locatie aan. Elke stop die deze limiet bereikt of overschrijdt, wordt op de gehele site gemarkeerd. De schuifknop gaat van 0 tot 24 uur, met stappen van 5 minuten.

Welke gemiddelde snelheid is te hoog voor een periode van 24 uur?

Hier kunt u een gemiddelde snelheidslimiet instellen die u acceptabel vindt voor uw wagenpark. Elk voertuig dat dit gemiddelde bereikt of overschrijdt, wordt op de gehele site gemarkeerd. De schuifknop gaat van 0 tot 80, met stappen van 1 mijl.

Snelheidslimieten

Hoe ver boven een opgegeven snelheidslimiet beschouwt u een rijsnelheid als extreem?

Met deze optie kunt u een buffersnelheid kiezen die u beschouwt als een acceptabele snelheid waarmee uw voertuigen een snelheidslimiet overschrijden. Elk voertuig dat de opgegeven snelheidslimiet plus deze snelheid bereikt of overschrijdt, wordt op de gehele site gemarkeerd. De schuifknop gaat van 0 tot 25 mijl, met stappen van 5 mijl.

Overtredingslimiet

Wat is een acceptabel aantal snelheidsovertredingen binnen een periode van 24 uur?

Hier kunt u het acceptabele aantal snelheidsovertredingen instellen dat uw wagenpark binnen een periode van 24 uur mag retourneren. Elk voertuig dat dit aantal bereikt of overschrijdt, wordt op de gehele site gemarkeerd. De schuifknop gaat van 0 tot 100, met stappen van 1.

Stops

Op dit tabblad kunt u de duur van een stop en het aantal stops voor uw wagenpark instellen.

US_8.png

Maximale stopduur

Wat is de maximale tijdsduur dat een voertuig mag stilstaan?

De tijd die u hier instelt, geeft de acceptabele hoeveelheid stilstandtijd (motor uit) van een voertuig op een locatie aan. Elke stop die deze limiet bereikt of overschrijdt, wordt op de gehele site gemarkeerd. De schuifknop gaat van 0 tot 24 uur, met stappen van 5 minuten.

Maximum stops

Wat is het maximale aantal stops per voertuig voor een periode van 24 uur?

Hier kunt u aangeven wat moet worden beschouwd als een overmatig aantal stops van een voertuig binnen een periode van 24 uur. Elk voertuig dat dit aantal stops bereikt of overschrijdt, wordt op de gehele site gemarkeerd. De schuifknop gaat van 0 tot 100, met stappen van 1.

Werkdag

Op dit tabblad kunt u de gemiddelde werkdag voor uw wagenpark opgeven. U kunt ook beperkingen opgeven om de veiligheid van de bestuurder en de zorg voor het voertuig te waarborgen.

US_9.png

Werkdag gedefinieerd

Een doorsnee werkdag begint om [time] en eindigt om [time]

Met deze parameter kunt u instellen uit hoeveel uur een normale werkdag bestaat. Elk voertuig dat buiten deze tijden in gebruik is, wordt gemarkeerd, net als laat beginnen en vroeg eindigen.

De dagelijkse uren moeten omvatten* [drop-down]

U kunt kiezen uit: 12:00am tot 11:59pm of 12:00pm tot 11:59am

* Deze instelling heeft invloed op de uren die voor elke dag zijn opgenomen en op alle maatstaven

Maximum uren

Wat is het maximale aantal werkuren binnen een periode van 24 uur?

Hier kunt u de maximale hoeveelheid tijd aangeven (van de eerste keer inschakelen tot de laatste keer uitschakelen) dat een voertuig mag werken gedurende een periode van 24 uur. Elk voertuig dat deze parameter overschrijdt, wordt op de gehele site gemarkeerd. De schuifknop gaat van 0 tot 24 uur, met stappen van 5 minuten.

Looptijd van motor

Wat is de maximale tijdsduur voor Motor aan binnen een periode van 24 uur?

Hier kunt u de hoeveelheid tijd aangeven dat de motor van een voertuig aan mag zijn binnen een periode van 24 uur. Elke hoeveelheid die deze limiet bereikt of overschrijdt, wordt op de gehele site gemarkeerd. De schuifknop gaat van 0 tot 24 uur, met stappen van 5 minuten.


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 10 van 11