Dashcams en privacymodus

Let op

Uw bedrijf is mogelijk legaal verplicht om bestuurders te laten weten welke videogegevens over hen worden vastgelegd. Deel dit artikel met uw bestuurders zodat zij weten welke informatie door de camera wordt gegenereerd, bewaart wordt in Reveal en waarvoor het gebruikt wordt.

Bestuurders kunnen de privacymodus inschakelen om het overdragen van de beelden en GPS-volggegevens naar het Reveal-platform stop te zetten. Als de privacymodus ingeschakeld is, kunnen bedrijven het rijden niet volgen en video's van de camera niet bekijken. Als de privacymodus niet beschikbaar is, kunnen bestuurders de lenskapjes gebruiken om de video af te dekken.

Raadpleeg het beleid van uw bedrijf voor meer informatie over hoe uw bedrijf gegevens van de camera in het voertuig gebruikt en deelt. Sommige bedrijven worden mogelijk geacht om videogegevens met gerechtelijke autoriteiten te delen als ze hierom worden gevraagd middels een dagvaarding of andere eis.

Het is de verantwoordelijkheid van uw bedrijf om ervoor te zorgen dat het gebruik van dashcams in voertuigen voldoet aan alle toepasselijke wetten en bepalingen in uw regio.

In dit artikel:

Wordt er audio opgenomen in de cabine?

Audio-opname is standaard uitgeschakeld.

Bij camera's in voertuigen van de Amerikaanse overheid is audio mogelijk wel ingeschakeld. Als u wilt weten of audio-opname is ingeschakeld, wend u dan tot uw wagenparkbeheerder of raadpleeg het desbetreffende beleid van uw bedrijf.

Wanneer audio-opname is ingeschakeld, is de privacymodus niet beschikbaar en wordt er ook audio opgenomen wanneer de lenskapjes zijn aangebracht.

Lees een bestuurdershandleiding voor dashcams en geïntegreerde video.

Naar de weg gerichte camera (model 2)

Als een voertuig in privacymodus staat:

 • stuurt de volgeenheid van het voertuig geen locaties en gevallen van onrustig rijgedrag naar de videofunctie in Reveal.

 • worden er geen videosegmenten verwerkt en bewaard voor gebeurtenissen zoals abrupt remmen, botsingen of snel optrekken.

 • worden er video's op de SD-kaart opgenomen maar kunnen niet opgevraagd worden.

 • wordt de video niet vastgelegd of geüpload naar Reveal.

 • Als audio is ingeschakeld (alleen beschikbaar in voertuigen van de Amerikaanse overheid), zal de audio altijd worden opgenomen.

U kunt alleen video's openen door handmatig de SD-kaart uit de camera te verwijderen en een SD-kaartlezer te gebruiken om de beelden te downloaden.

De privacymodus inschakelen

Om de privacymodus in te schakelen, houdt u de privacyknop een seconde ingedrukt.

Er gaat een rood lampje branden op de knop. Daarna wordt er een pictogram van een hangslot Privacy.png op de Live kaart weergegeven en wordt de locatie van het voertuig niet meer bijgewerkt.

De privacymodus uitschakelen

Hoe de privacymodus uitgeschakeld wordt, hangt af van de apparaatinstellingen. U moet of:

 • de privacyknop een seconde ingedrukt houden tot het rode lampje uitgaat, of

 • het contact uitschakelen.

Privacymodus op een AI-dashcam

Als een voertuig in privacymodus staat:

 • wordt er geen beeldmateriaal vastgelegd.

 • worden videogegevens geüpload naar Reveal.

 • worden videogegevens vastgelegd op de SD-kaart.

 • Als audio is ingeschakeld (alleen beschikbaar in voertuigen van de Amerikaanse overheid), zal de audio altijd worden opgenomen.

De privacymodus inschakelen

Als u een AI-dashcam heeft, kunt u het lenskapje gebruiken om video-opnames van de weg of bestuurder af te dekken. Op aanvraag kan een lenskapje voor een op de weg gerichte camera (model 2) worden geleverd.

Als er lenskapjes gebruikt worden, blijft de camera aanstaan en de volgeenheid van het voertuig blijft locaties en voorvallen van onrustig rijgedrag naar de videofunctie in Reveal sturen, maar de videobeelden zijn niet zichtbaar.

Op twee kanten gerichte AI-dashcams worden geleverd met twee lenskapjes, voor elke lens één. Naar de weg gerichte AI-dashcams worden geleverd met één lenskapje.

Voer het volgende uit om de lenskapjes te gebruiken:

 1. Pak het zakje met trekkoord waar de lenskapjes in zitten. Deze is bij de camera meegeleverd. Het zakje met trekkoord moet ergens binnen handbereik van de bestuurder zijn. Bijvoorbeeld in de bekerhouder of in het deurpaneel aan de bestuurderskant van het voertuig. Neem contact op met de beheerder van uw wagenpark als u de lenskapjes niet kunt vinden.

 2. Maak de kapjes vast op elke cameralens. Als een lens niet bedekt is, blijft deze beelden van de weg en/of bestuurder opnemen.

De privacymodus uitschakelen

Haal de lenskapjes eraf en stop deze terug in het zakje met trekkoord en op een handige plek. Er kan nu beeldmateriaal worden vastgelegd en worden geüpload naar Reveal.

Hoe Reveal gebruik maakt van de bestuurdersgegevens van gebruikers

Videogebeurtenissen voor elke bestuurder zijn beschikbaar in het Veiligheidsprofiel van de bestuurder.

Meer informatie over het veiligheidsprofiel van de bestuurder.


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 83 van 136