Geofence-rapport

Lire en Français

Dit rapport bepaalt de tijd die bepaalt die tijd die wordt gespendeerd op geofences (ook bekend als plaatsen) die zijn ingesteld in Reveal. Met deze informatie kunt u de frequentie en duur van bezoeken aan die belangrijke locaties bijhouden. U kunt deze informatie ook gebruiken voor het auditen van salarisadministratie en voor het factureren van de tijd die ter plaatse is besteed.

Ga naar Rapport genereren om dit rapport te genereren.

img-en-us__geofence_report.png

 

Rapportopties

 • Enkel gebeurtenissen op de volgende plaatsen tonen: Klik op Selecteren om het pop-upvenster te openen. Kies locaties in het pop-upvenster en klik op Bevestigen.
 • Adressen voor rapport: Klik op Toevoegen om het pop-upvenster te openen. Typ een adres in het zoekvak en druk op Enter. Selecteer het adres in de lijst en klik op Toevoegen.
 • Groeperen op: Kies om de resultaten in te delen op Voertuigen of Geofences.

 

Geavanceerde opties

 • Alle activiteiten opnemen, niet alleen stops: Als u alleen stops wilt weergeven, selecteer deze optie dan niet.
 • Niet-bezochte locaties tonen in het rapport: Als u alleen bezochte locaties wilt weergeven, selecteer deze optie dan niet.
 • Stopfilters: U kunt zowel Stops met motor uit als Stops met een draaiende motor in het rapport opnemen (het begin en einde van een stop wordt gemeten door beweging van het voertuig) of alleen Stops met de motor uit (het begin en einde van een stop wordt gemeten vanaf het moment dat het contact wordt aangezet tot het moment dat het weer wordt uitgezet).
 • Stops verbergen van minder dan x minuten: Stel de tijd (in minuten) in vanaf wanneer een stop wordt getoond. Stops die korter dan deze tijd zijn, worden beschouwd als rijtijd en worden niet als stop vertoond.
 • Pagina-einde tussen bestuurders opnemen: Selecteer deze optie om elke bestuurder op een aparte pagina weer te geven. Door deze scheiding kunt u eenvoudiger administratieve taken met het rapport uitvoeren.
 • Toe te voegen dagen: Kies welke dagen u wilt toevoegen aan het rapport.
 • Tijdzone: Of de tijdzone in het rapport op de Gebruiker, het Voertuig of de UTC wordt gebaseerd.
 • Tijdsperiode opnemen: Selecteer de tijdsperiode die opgenomen moet worden in het rapport.
 • Regio: Selecteer uw land.

Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 4 van 13