Plaatsen bekijken en bewerken

Tabblad Plaatsen

In het tabblad Plaatsen kunt u plaatsen bekijken en bewerken die u eerder hebt aangemaakt, geofences corrigeren en aanbevolen geofences bekijken.

 • Plaatsen: geeft standaard een lijst weer met alle plaatsen die u hebt aangemaakt of gecategoriseerd in uw account, inclusief aanbevolen plaatsen.
 • Te corrigeren geofences: geofences die u hebt aangemaakt, maar waar geen voertuigactiviteit wordt geregistreerd, omdat ze buiten de geofence blijven.
  U kunt de geofence bewerken om de registratie te verbeteren. Op de kaart wordt met rode stippen aangegeven waar voertuigen worden geparkeerd.
  U kunt de grenzen aanpassen, zodat deze gebieden worden opgenomen en hierdoor de registratie wordt verbeterd.
 • Nieuwe aanbevolen geofences: in deze lijst worden aanbevolen geofences vanaf de vorige zondag weergegeven en deze lijst wordt elke week bijgewerkt.
  Aanbevolen geofences zijn locaties die Reveal heeft geïdentificeerd als veelbezochte locaties door uw voertuigen.
  Deze plaatsen worden weergegeven als geofences (aangegeven met rode tekst), Alarmopties en Live kaart.
  Aanbevolen geofences blijven aanwezig op de kaart tot u ze accepteert of verwijdert. Zodra u een aanbevolen geofence accepteert, bewerkt of opslaat, wordt deze uit de lijst met aanbevolen geofences verwijderd.
  Let op: klik op een van de bovenstaande vakjes om de lijst op die categorie te filteren.
 • Wilt u naar een plaats zoeken?: klik op de link om het zoekveld te openen. Om te zoeken, voert u de naam van de plaats of de plaats-ID in (niet het adres) en drukt u vervolgens op Invoeren.

 

Lijst Plaatsen

In de lijst Plaatsen kunt u plaatsen bekijken, bewerken en verwijderen. De lijst is standaard gesorteerd op Aantal bezoeken, van hoog naar laag.
De plaats met de meeste bezoeken wordt bovenaan de lijst weergegeven. U kunt de volgorde waarin de resultaten worden weergegeven, wijzigen door te klikken op de titel van de kolom.
Om de lijst bijvoorbeeld op plaatsnaam te sorteren, klikt u op Plaats.

 

Bezoeken tonen voor
Selecteer een maand waarvoor data moeten worden weergegeven in de lijst Plaatsen.

 

Filteren
Kies vanuit de vervolgkeuzelijst een soort plaats om alleen dat type weer te geven. De lijst wordt automatisch vernieuwd.

 

Alle plaatsen tonen
Klik op deze knop om alle plaatsen in uw account weer te geven. Deze optie is alleen beschikbaar nadat u een ander filter hebt geselecteerd dan Alle plaatsen.

 

Meerdere plaatsen tonen

Gebruik de selectievakjes om meerdere plaatsen te selecteren. Zodra u een selectievakje hebt aangevinkt, worden de volgende pictogrammen weergegeven:

 • Categorie toewijzen: een nieuwe categorie toewijzen aan alle geselecteerde plaatsen.
 • Groepen toewijzen: alle geselecteerde plaatsen toewijzen aan een of meer groepen.
 • Verwijderen: alle geselecteerde plaatsen verwijderen.

 

Aantal bezoeken
Geeft het aantal bezoeken aan de plaats tijdens het geselecteerde tijdsbestek weer.

 

Naam plaats
De naam die aan de plaats is gegeven toen deze is aangemaakt. Voor aanbevolen geofences wordt een deel van het adres als naam gebruikt.

 

Categorie
De categorie waaraan de plaats is toegewezen toen deze is aangemaakt. Om alleen plaatsen uit een specifieke categorie weer te geven, opent u de vervolgkeuzelijst Categorie en selecteert u een categorie.

 

Adres/plaats/staat
De geografische ligging van de plaats.

Aanbevolen geofence accepteren
Naast aanbevolen geofences wordt een vinkje weergegeven.
Om de suggestie te accepteren en de plaats aan uw geofences toe te voegen, klikt u op het vinkje.
U kunt de suggestie ook accepteren in het venster Bewerken door op Accepteren als geofence te klikken.

Let op: als u op deze manier een geofence accepteert, behoudt deze zijn standaardnaam en wordt deze toegevoegd aan de categorie Niet-gecategoriseerd.
Om de geofence te categoriseren en de naam te wijzigen, klikt u op het potloodpictogram om het venster Geofence aanmaken te openen.

 

Een plaats bewerken, meetwaarden bekijken

Klik op het potloodpictogram van een plaats in de lijst om het venster Bewerken te openen.
Op het tabblad Details kunt u het adres, de groep, de naam, de categorie en de beschrijving bewerken.
Op het tabblad Geavanceerde opties kunt u de naam van de contactpersoon, het telefoonnummer van de contactpersoon, de plaats-ID en weergave op kaart/adres bewerken.
In het kaartoverzicht kunt u de vorm en afmetingen van de grens bewerken.

De plaats kan ook worden bewerkt in sommige soorten rapporten. In rapporten worden opgeslagen plaatsen in het groen weergegeven.
Om de plaats te bewerken, klikt u op de groene tekst. Klik vervolgens in het pop-upvenster op Bewerken.

 

Meetwaarden
U kunt meetwaarden gebruiken om te monitoren hoe vaak bestuurders plaatsen bezoeken, hoeveel tijd ze er doorbrengen, en hoeveel tijd het kost en welke afstand moet worden afgelegd om de plaats te bereiken.

Klik op het staafdiagram-pictogram om het venster Meetwaarden te openen. Hier kunt u, voor het geselecteerde tijdsbestek, het volgende bekijken:

 • Aantal voertuigen: hoeveel voertuigen de plaats hebben bezocht.
 • Aantal bezoeken: het aantal bezoeken aan die plaats door die voertuigen.
 • Gemiddelde tijd tussenstop: hoeveel tijd bestuurders gemiddeld op de plaats doorbrengen.
 • Gemiddelde reisduur: hoe lang het gemiddeld duurt om de plaats te bereiken.
 • Gemiddelde afstand afgelegd: de gemiddelde afgelegde afstand om de plaats te bereiken.
 • Gemiddelde aankomsttijd: de gemiddelde tijd waarop bestuurders de plaats bereiken.
 • Tussenstops tonen: klik om een lijst met alle tussenstops op de plaats weer te geven.
  U kunt voor elke tussenstop de naam van de bestuurder, de aankomsttijd en -datum, de duur van de tussenstop, de afgelegde afstand om de plaats te bereiken, en de bestede tijd om de plaats te bereiken weergeven.
  Om terug te keren naar de kaartweergave klikt u op Tussenstops verbergen.

Let op: aangezien de meetwaarden niet dagelijks worden bijgewerkt, kunnen bezoeken pas de volgende dag worden weergegeven. Tussenstops zijn uitsluitend stops met contact uit. Stationaire stops worden niet weergegeven.

 


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 8 van 24