Bekijk al uw voertuigen en bedrijfsmiddelen in Herhalen

In Reveal kunt u Herhalen gebruiken om de historische gegevens van voertuigen, bedrijfsmiddelen of bestuurders te zien, die op een kaart worden herhaald.
De functie zorgt ervoor dat u acties in tijdsperiodes van 24 uur kunt bekijken voor elke datum binnen uw contractgegevensplan. U kunt Herhalen gebruiken om:

 • Te zien wanneer bestuurders zijn vertrokken of op een locatie zijn aangekomen.
 • Te zien waar er overtredingen of incidenten hebben plaatsgevonden en snelheidsovertredingen en onrustig rijden te verminderen.
 • De route van de bestuurder te vergelijken met de optimale route en reistijden te verminderen.
 • Klachten over het gedrag van de bestuurder behandelen.
 • Bekijk tot vijf voertuigen of bedrijfsmiddelen tegelijkertijd en vergelijk hun locaties.

Filters Herhalen gebruiken

EN_1.png

Op de hoofdpagina van Herhalen kunt u de reis-, stationaire en stoptijden van uw voertuigen of bedrijfsmiddel gedurende een geselecteerd tijdsbestek bekijken.
U kunt de datum- en tijdkiezer gebruiken om de standaardinstellingen te wijzigen, en u kunt voertuigen, bedrijfsmiddelen of bestuurders weergeven.
Volg deze stappen om gegevens te genereren in de Tijdlijnweergave of een bestaande weergave te filteren:

 1. Open de lijst Geselecteerde items om voertuigen/bestuurders te selecteren en aan de tijdlijn toe te voegen.
 2. Kies Voertuigen, Aangedreven Bedrijfsmiddelen, Niet-aangedreven bedrijfsmiddelen, Bestuurders, of Groepen en vink de selectievakjes naast de Voertuigen/Bedrijfsmiddelen/Bestuurders/Groepen aan die u wilt bekijken.

  EN_2.png

  U kunt alle voertuigen, bedrijfsmiddelen en bestuurders bekijken door het selectievakje bij Gehele wagenpark aan te vinken.
  Opmerking: Afhankelijk van het soort account dat u hebt, kunt u mogelijk niet het gehele wagenpark tegelijkertijd bekijken.
  Als het selectievakje bij Gehele wagenpark aangevinkt is nadat u het geselecteerd hebt, betekent dit dat alle voertuigen en bedrijfsmiddelen geselecteerd zijn.
  Anders voegt het zoveel voertuigen of bedrijfsmiddelen toe als uw account toestaat, en in het selectievakje bij Gehele wagenpark verschijnt een vierkantje.

  EN_3.png
 3. Klik op Opslaanom de selectie toe te passen. De voertuigen/bedrijfsmiddelen/bestuurders worden weergegeven in de Tijdlijn.
  Herhalen onthoudt uw selectie en laadt dezelfde voertuigen/bedrijfsmiddelen/bestuurders als u zich de volgende keer aanmeldt.

Extra filtermogelijkheden

 • Tonen: Open de lijst Weergeven en selecteer Bestuurdersom bestuurders te bekijken.
 • Datum: De huidige dag wordt standaard geselecteerd.
  Klik op het Kalender-pictogram en selecteer de datum om een andere dag te bekijken, of klik op de pijlen naar links of rechts om de vorige of volgende dagen te bekijken.
 • Tijd: Open de vervolgkeuzelijst en selecteer een tijd om de starttijd van de periode van 24 uur te wijzigen.

Informatie Tijdlijnweergave

EN_4.png

De tijdlijn voor elke bestuurder en elk voertuig/bedrijfsmiddel geeft het volgende weer:

 • Naam van voertuig/bedrijfsmiddel/bestuurder: Indien bestuurders aan een voertuig zijn toegewezen wordt hun naam onder het voertuig weergegeven.
 • Knop Herhalen: Klik op deze knop om een voertuig/bedrijfsmiddel/bestuurder te bekijken in het venster Route herhalen.
  U kunt de selectievakjes gebruiken om tot vijf voertuigen/bestuurders aan te vinken en tegelijkertijd te bekijken.
 • Tijdsegmenten: Verschillende segmenten tonen de statuswijzigingen van het voertuig gedurende de periode van 24 uur.
 • Begintijd: Het begin van de dagactiviteit.
 • Eindtijd: Het einde van de laatste dagactiviteit.
 • Totaal: De totale tijd vanaf het begin van de eerste activiteit tot het einde van de laatste activiteit.
 • Dagrapport uitvoeren: Klik op het pictogram om een dagelijks rapport uit te voeren voor het geselecteerde voertuig/de geselecteerde bestuurder.

Tijdlijnsegmenten

EN_5.png

Het tijdlijnsegment is een gekleurde strook die de reis-, stationaire en stopactiviteiten gedurende de periode van 24 uur weergeeft met behulp van de volgende kleuren:

 • Groen : Reizen - in beweging.
 • Geel: Stationair - staat stil met de motor aan.
 • Rood: Stop - staat stil met de motor uit.
 • Gele/rode streep: Stop werkopdracht.

Klik op het deel van het segment dat u wilt beoordelen om informatie over een segment te bekijken.
Klik op de pijl naar links of rechts om de vorige of volgende segmenten te bekijken. De ballon geeft de volgende informatie weer:

 • Tijd: Start- en eindtijd van het segment.
 • Duur: Totale tijd van het segment van start tot eind.
 • Afstand: Totale afgelegde afstand (voor Reissegmenten)
 • Adres: Adres van Stop- en Stationaire segmenten.
 • Create Geofence (Alleen Stop- en Stationaire segmenten): Klik om de pagina Plaats aanmaken te openen en maak een Geofence aan op de locatie.
 • Voorvallen : Rijvoorvallen zoals snelheidsovertredingen en onrustig rijden worden in rood weergegeven.
  Klik op de rode tekst om een rapport te genereren en gedetailleerdere feedback te bekijken.
 • Herhalen: Klik om het segment in Route herhalen te bekijken.

Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 8 van 18