Filtry w aplikacji Spotlight

Aplikacja Spotlight umożliwia filtrowanie zawartości mapy, dzięki czemu można szybko wyświetlić najważniejsze informacje.

Oto kilka wskazówek dotyczących konfigurowania filtrów i zarządzania nimi:

Aby utworzyć nowy filtr, wykonaj następujące czynności:

 1. Na mapie w aplikacji Spotlight dotknij ikony filtra obok paska wyszukiwania.
 2. Wybierz filtr, który chcesz zastosować: Grupy, Pojazdy, Kierowcy, Zasoby zasilane lub Zasoby niezasilane.
 3. Zaznacz poszczególne pozycje, które chcesz widzieć na mapie. Jeśli chcesz widzieć wszystkie pozycje znajdujące się na liście, wybierz opcję Zaznacz wszystko. Użytkownicy systemu Android mogą uzyskać dostęp do tej opcji, dotykając ikony trzech kropek.
 4. Po zakończeniu przygotowywania listy dotknij opcji Gotowe.
 5. Jeśli chcesz zastosować inny filtr, wybierz go i powtórz proces. Możesz dowolnie połączyć cztery filtry.
 6. Po zakończeniu wybierania filtrów dotknij opcji Zastosuj filtr.

Aby edytować istniejący filtr, wykonaj następujące czynności:

Aby wykonać to zadanie, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:

 1. Na mapie w aplikacji Spotlight dotknij ikony filtra obok paska wyszukiwania.
 2. Wybierz filtr, który chcesz edytować.
 3. Dotknij opcji Resetuj filtr.
 4. Edytuj listę, zaznaczając odpowiednie pozycje lub usuwając ich zaznaczenie. Dotknięcie zaznaczonej pozycji spowoduje usunięcie jej zaznaczenia. Jeśli chcesz zaznaczyć wszystkie pozycje na liście lub usunąć ich zaznaczenie, dotknij ikony trzech kropek i wybierz opcję Zaznacz wszystko lub Usuń wszystkie zaznaczenia.
 5. Po zakończeniu przygotowywania listy dotknij opcji Gotowe.
 6. Po zakończeniu edytowania dotknij opcji Zastosuj.

Rozwiązywanie problemów:

Jeśli ikony nie są poprawnie wyświetlane na mapie, najbardziej prawdopodobne przyczyny są następujące:

 1. Zaznaczono pustą grupę. Wróć do powyższych kroków, aby to skorygować.
 2. Zaznaczono kierowcę, który nie został przypisany do pojazdu. Po przypisaniu kierowcy do pojazdu pojawi się on na mapie.
 3. Zaznaczono pojazd lub zasób, który nie jest obecnie aktywny. Gdy zostanie on aktywowany, pojawi się na mapie.

Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1