Dostosowywanie lokalizatorów zasobów

W przypadku starszych urządzeń może być konieczne skontaktowanie się z pomocą techniczną w celu dostosowania ustawień lokalizatora.

System Reveal pozwala na personalizację sposobu lokalizowania zasobów.' Procedura ta nieznacznie różni się w przypadku zasobów zasilanych i niezasilanych.

Zmiany w konfiguracji zostaną zapisane w lokalizatorze przy następnym zameldowaniu. Gdy zmiany zostaną wprowadzone, dalszych zmian można dokonać w ustawieniach konfiguracyjnych lokalizatora zasobów.

Ustawienia lokalizatora zasobów zasilanych

Aby dostosować ustawienia lokalizatora zasobów zasilanych, wybierz kolejno opcje Profil konta > Administrator > Zasoby > Lista zasobów > Ustawienia lokalizatora.

Aby otworzyć listę pojazdów, wybierz kolejno opcje Profil konta > Administrator > Pojazdy > Lista pojazdów > Edytuj pojazd > Ustawienia lokalizatora.

Na karcie Ustawienia lokalizatora można wykonywać następujące czynności:

 • Edytowanie częstotliwości meldowania się lokalizatora zasobów
 • Wyświetlanie szczegółów konfiguracji lokalizatora zasobów

Edytowanie częstości meldowania
OSTRZEŻENIE: Lokalizatory zasobów zasilanych zainstalowane przy użyciu dwóch przewodów muszą pozostać w konfiguracji dwuprzewodowej. Zmiana częstotliwości meldowania za pomocą tych ustawień zastąpi konfigurację dwuprzewodową i doprowadzi do zgłoszenia błędów. Aby zmienić konfiguracje jednostek zainstalowanych z użyciem konfiguracji dwuprzewodowej, należy skontaktować się z obsługą klienta.

Aby edytować częstotliwości meldowania się lokalizatora:

 1. W polu Dzienna częstotliwość meldowania się kliknij strzałkę w dół nav_down_arrow.zoom30.png, a następnie wybierz opcję z listy rozwijanej. Dostępne opcje:
  • Raz dziennie / co 24 godz.
  • Dwa razy dziennie / co 12 godz.
  • Trzy razy dziennie / co 8 godz.
  • Cztery razy dziennie / co 6 godz.
  • Sześć razy dziennie / co 4 godz.
  • Osiem razy dziennie / co 3 godz.
 2. W polu Częstotliwość meldowania się podczas poruszania się kliknij strzałkę w dół nav_down_arrow.zoom30.png, a następnie wybierz opcję z listy rozwijanej. Dostępne opcje:
  • 30 sekund
  • 90 sekund
 3. Kliknij polecenie ZAPISZ ZMIANY.
 4. Kliknij przycisk ZAPISZ w oknie dialogowym potwierdzenia.

Wyświetlanie szczegółów konfiguracji

W sekcji Szczegóły konfiguracji na ekranie są wyświetlane następujące informacje:

 • Statusy konfiguracji
  :
  • Sukces: ostatnie aktualizacje konfiguracji zostały zapisane w lokalizatorze.
  • W toku: ostatnie aktualizacje konfiguracji jeszcze nie zostały zapisane w lokalizatorze. Nastąpi to przy następnym zameldowaniu się lokalizatora.
 • Ostatnia aktualizacja konfiguracji: data i godzina ostatniego zapisania ustawień konfiguracji lokalizatora.
 • Czas działania baterii: procent pozostałej mocy baterii lokalizatora.

Ustawienia lokalizatora zasobów niezasilanych

Aby dostosować ustawienia lokalizatora zasobów niezasilanych, wybierz kolejno opcje Profil konta > Administrator > Zasoby > Lista zasobów > Ustawienia lokalizatora.

Na karcie Ustawienia lokalizatora można wykonywać następujące czynności:

 • Edytowanie częstotliwości meldowania się lokalizatora zasobów
 • Wyświetlanie szczegółów konfiguracji lokalizatora zasobów

Edytowanie częstości meldowania

Aby edytować częstotliwości meldowania się lokalizatora:

 1. W polu Dzienna częstotliwość meldowania się kliknij strzałkę w dół nav_down_arrow.zoom30.png, a następnie wybierz opcję z listy rozwijanej. Dostępne opcje:
  • Raz dziennie / co 24 godz.
  • Dwa razy dziennie / co 12 godz.
  • Trzy razy dziennie / co 8 godz.
  • Cztery razy dziennie / co 6 godz.
  • Sześć razy dziennie / co 4 godz.
  • Osiem razy dziennie / co 3 godz.
 2. Ustaw przełącznik Zamelduj się podczas ruchu w położeniu „Wł.”, aby lokalizator meldował się tylko podczas jazdy. Jeśli przełącznik ten ustawiony jest w położeniu „Wł.”, pole Częstotliwość meldowania się podczas poruszania się jest aktywne.
 3. W polu Częstotliwość meldowania się podczas poruszania się kliknij strzałkę w dół nav_down_arrow.zoom30.png, a następnie wybierz opcję z listy rozwijanej. Dostępne opcje:
  • 15 minut
  • 30 minut
  • 45 minut
 4. Kliknij polecenie ZAPISZ ZMIANY.
 5. Kliknij przycisk ZAPISZ w oknie dialogowym potwierdzenia.

Wyświetlanie szczegółów konfiguracji

W sekcji Szczegóły konfiguracji na ekranie są wyświetlane następujące informacje:

 • Statusy konfiguracji
  :
  • Sukces: ostatnie aktualizacje konfiguracji zostały zapisane w lokalizatorze.
  • W toku: ostatnie aktualizacje konfiguracji jeszcze nie zostały zapisane w lokalizatorze. Nastąpi to przy następnym zameldowaniu się lokalizatora.
 • Ostatnia aktualizacja konfiguracji: data i godzina ostatniego zapisania ustawień konfiguracji lokalizatora.
 • Czas działania baterii: procent pozostałej mocy baterii lokalizatora.

Dowiedz się, jak aktualizować informacje o pojazdach i zasobach zasilanych.

Dowiedz się, jak wyświetlać i edytować zasoby niezasilane.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 4 z 8