Łączenie pojazdu marki GM wyposażonego w wbudowaną technologię telematyczną

Ten artykuł zawiera informacje na temat nawiązywania połączenia z wbudowanym rozwiązaniem telematycznym w pojeździe marki GM. Po zakończeniu rejestracji pojazdu można go wyświetlić na Stronie pojazdówMapie na żywo.

Technologia telematyczna GM

Wbudowany sprzęt telematyczny jest dostępny we wszystkich pojazdach GM wyposażonych w funkcję OnStar (aktywna subskrypcja OnStar nie jest wymagana). Zwykle jest ona dostępna w modelach wyprodukowanych po 2015 roku.

Uwaga

Jeśli chcesz korzystać z wbudowanej technologii telematycznej w pojeździe GM, w którym jest zainstalowany sprzęt do śledzenia z rynku wtórnego, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym Verizon Connect.

Ostrzeżenie

Aby połączyć pojazdy OEM marki GM z kontem Reveal, należy mieć przypisany przez GM numer konta floty (kod FAN). Każda organizacja ma przydzielony kod FAN. Jeśli nie masz kodu FAN, możesz sprawdzić na stronie internetowej GM Envolve Fleet, czy Twoja organizacja kwalifikuje się do jego otrzymania. Jeśli nie kwalifikujesz się do otrzymania kodu FAN, otrzymasz propozycję zainstalowania w pojeździe sprzętu do śledzenia z rynku wtórnego.

Przed zakończeniem nawiązywania połączenia z rozwiązaniem telematycznym pojazdu GM

Przed zakończeniem nawiązywania połączenia należy dodać numer VIN pojazdu GM na stronie Rozpocznij i wybrać połączenie za pomocą opcji „Wbudowana technologia telematyczna”.

Zakończenie połączenia

Po dodaniu numeru VIN pojazdu na stronie Rozpocznij może być konieczne wykonanie dodatkowych czynności, aby w pełni połączyć pojazd. Wszystkie wymagane czynności są opisane na stronie Wbudowana technologia telematyczna. Czynności, które mogą być wymagane, opisano w poniższych sekcjach.

Wymagane działanie: zaakceptuj regulamin marki GM

Status: wymagane jest zaakceptowanie regulaminu

Aby uzyskać dostęp do usług OnStar, należy zaakceptować regulamin GM. Wystarczy to zrobić tylko raz dla całej organizacji.

Jeśli nie zaakceptujesz warunków GM, nie będziemy mogli połączyć się z wbudowanym rozwiązaniem do śledzenia Twoich pojazdów w systemie Reveal.

Na stronie Wbudowana technologia telematyczna pojazdy, co do których wymagana jest akceptacja regulaminu, mają wartość „Wymagane jest zaakceptowanie warunków korzystania” w kolumnie STATUS.

Kliknij poniższe łącze, aby przeczytać i zaakceptować regulamin GM:

Wymagane działanie: potwierdź kod FAN GM

Status: błąd kodu FAN

Są dwie główne przyczyny „błędu kodu FAN” w kolumnie STATUS na stronie Wbudowana technologia telematyczna:

 1. Podczas procesu łączenia wprowadzono nieprawidłowy kod FAN – Można go edytować, klikając łącze Potwierdź kod FAN w kolumnie Działanie, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj kod FAN. Po edycji kodu FAN błąd może być widoczny jeszcze przez około godzinę podczas przetwarzania nowego kodu.

 2. Pojazd nie jest częścią Twojego konta w GM – Jeśli uważasz, że wprowadzony kod FAN jest poprawny, ale widzisz ten błąd, może to oznaczać, że w GM nie ma pojazdu połączonego z Twoim kontem. Skontaktuj się z GM, aby sprawdzić, czy wszystkie pojazdy GM są połączone z Twoim kontem GM.

Wymagane działanie: przeprowadź BBKP (Blue Button Key Press)

Status: wymagana jest aktywacja OnStar

Pojazdy połączone z usługą OnStar GM są wyposażone w specjalne lusterko wsteczne. Ma ono przyciski, do których przypisane są różne funkcje. Niebieski przycisk łączy kierowcę z doradcą OnStar. Twoi kierowcy mogą potrzebować niebieskiego przycisku w następujących sytuacjach:

 • Lokalizator pojazdu znajduje się w stanie uśpienia, jest wyłączony lub nie został skonfigurowany.

 • Konfiguracja sprzętowa wymaga aktywacji lub aktualizacji. Można ją przeprowadzić za pośrednictwem sieci komórkowej, a procedura jest opisana poniżej.

Gdy trzeba nacisnąć niebieski przycisk na lusterku wstecznym pojazdu — niezależnie od powodu — mówimy, że pojazd „potrzebuje BBKP”.

Pojazdy wymagające BBKP w kolumnie STATUS na stronie Wbudowana telematyka mają wartość „Wymagana aktywacja OnStar”.

Używanie niebieskiego przycisku GM OnStar do aktywacji sprzętu

Jeśli wymagane jest BBKP, podczas aktywacji sprzętu OnStar GM kierowca powinien postępować zgodnie z tą procedurą:

 1. Naciśnij niebieski przycisk OnStar na lusterku wstecznym i uważnie słuchaj komunikatów. Nawiązanie połączenia może wymagać ponownego naciśnięcia przycisku.

  gm_bbkp.png
 2. Po nawiązaniu połączenia z doradcą OnStar wyraźnie powiedz: „Please transfer me to a Fleet advisor” (Proszę mnie połączyć z doradcą ds. floty).

 3. Po uzyskaniu połączenia z doradcą ds. floty powiedz: „I’m calling to activate my OnStar hardware” (dzwonię, aby aktywować sprzęt OnStar).

 4. Na pytanie potwierdź, że jesteś kierowcą lub upoważnioną osobą, która może aktywować sprzęt.

 5. Gdy doradca Cię o to poprosi, podaj mu następujące informacje:

  • PIN do Twojego konta (zwykle dla pojazdów GM Fleet jest to „9999”).

  • Nazwa Twojej organizacji oraz miasto i kraj, w którym ma siedzibę.

  • Kod FAN Twojej organizacji.

  Doradca wyśle sygnał aktywujący urządzenie.

Porady dotyczące niebieskiego przycisku OnStar GM

Oto kilka porad ułatwiających kierowcom aktywację sprzętu OnStar GM:

 • Doradcy OnStar są dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zalecamy jednak, aby kierowcy w celu rozmowy z doradcą posiadającym wiedzę na temat aktywacji sprzętu OnStar dzwonili między 7:00 a 23:30 czasu wschodniego USA.

 • Na rozmowę zaplanuj 10–15 minut.

 • Nie rozłączaj się, dopóki doradca nie poinformuje Cię, że sprzęt został zaktualizowany.

 • Wykonaj połączenie z miejsca o stałym i niezawodnym zasięgu sieci komórkowej (a nie np. z parkingu podziemnego).

Często zadawane pytania

Przeprowadzono aktualizację kodu FAN jednego z pojazdów. Dlaczego na stronie Wbudowana technologia telematyczna nadal wyświetlany jest komunikat „Błąd kodu FAN GM”?

Każdy kod FAN przetwarzamy osobno dla każdego pojazdu, a jego aktualizacja na stronie Wbudowana technologia telematyczna może potrwać do godziny. Jeśli w tym czasie klikniesz łącze Potwierdź kod FAN, aby otworzyć okno dialogowe Edytuj kod FAN, zostanie wyświetlony zaktualizowany kod FAN. Jeśli po godzinie nadal widzisz ten sam komunikat o błędzie, skontaktuj się z GM, aby sprawdzić, czy Twoje pojazdy są połączone z kontem GM. Jeśli tak, skontaktuj się z pomocą techniczną w celu uzyskania instrukcji.

Mam kod FAN, ale nie mam pewności, czy moje pojazdy są połączone z moim kontem GM. Jak mogę to sprawdzić?

Aby dowiedzieć się, czy Twoje pojazdy są powiązane z kontem GM, skontaktuj się z GM.

Kupiłem(-am) pojazd używany. Jak mogę go dodać do mojego konta GM?

Skontaktuj się z GM i poproś o przeniesienie pojazdu na Twoje konto GM. Przeniesienie wymaga okazania dowodu własności.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0