Wyszukiwanie danych w systemie Reveal

Mapa na żywo
Możesz dostosować dane modułu ECM wyświetlane na Mapie na żywo w systemie Reveal. Możesz wybrać informacje dotyczące prędkości, biegu jałowego, drogomierza na żywo itp. W tym celu przejdź do:

 1. prawego górnego rogu strony i kliknij inicjały
 2. Administrator
 3. Zarządzaj dymkami

Jeśli nie masz dostępu do funkcji zarządzania dymkami, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej

 

Wyświetlanie danych
Po skonfigurowaniu systemu Reveal Engine Connect Twoje dane będą rejestrowane i wyświetlane w różnych sekcjach systemu Reveal. Niektóre z tych sekcji opisano poniżej.

 

Raport efektywności paliwowej
Wyłączenie odpowiedzialności: Dostępność danych dotyczących paliwa zależy od sprzętu zainstalowanego w pojeździe.
Raport efektywności paliwowej pomaga określić poziom oszczędności zużycia paliwa przez pojazdy i w jaki sposób prędkość, ostra jazda i jazda na biegu jałowym wpływają na koszty paliwa. Otrzymasz również obliczoną wartość liczby litrów na 100 km oraz szacowaną stratę.

Pamiętaj, że sposób przeliczania (MPG/litry/km) można dostosować na podstawie regionalnych preferencji użytkownika wybrane w systemie Reveal.

 

Przed uruchomieniem raportu
Przed uruchomieniem raportu efektywności paliwowej przejdź do:

 1. prawego górnego rogu strony i kliknij inicjały
 2. MOJE KONTO
 3. Założenia dotyczące kosztów

W polu Założenia dotyczące kosztów wpisz średnie stawki w przedziale czasowym, dla którego zamierzasz uruchomić raport.

Uruchamiając raport, kliknij przycisk Opcje raportu, a następnie wybierz moduł ECM (moduł komputera silnika). W przeciwnym razie w raporcie efektywności paliwowej nie będzie można wyświetlić danych opartych na module ECM.

Raport efektywności paliwowej będzie wyglądał następująco:

 

Wartość Paliwo ECM
jest również wyświetlana jako miara efektywności paliwowej ECM stosowana na pulpicie wskaźników. Można to sprawdzić w zakładce Pulpit wskaźników w systemie Reveal.

 

Dane drogomierza ECM
są zbierane wraz z każdym wykresem i będą wyświetlane w systemie Reveal w przypadku odwoływania się do odległości lub prędkości.

W celu zapewnienia, że wartość w polu Bieżący drogomierz odzwierciedla odczyt z pulpitu wskaźników systemie Reveal, zaleca się, aby użytkownicy zaktualizowali początkowe wskazanie drogomierza po zainstalowaniu urządzenia do lokalizacji pojazdów (VUT).
Urządzenie do lokalizacji pojazdów (VTU) to moduł śledzenia GPS zainstalowany w pojeździe. Wykorzystuje globalny system pozycjonowania (GPS) do śledzenia ruchu pojazdów i podawania informacji o lokalizacji.

Aby wprowadzić te dane, przejdź do:

 1. inicjałów w prawym górnym rogu ekranu
 2. Administrator
 3. Lista pojazdów
 4. Edytuj
 5. Szczegóły

Dane drogomierza są umieszczane w różnych miejscach witryny odwołujących się do drogomierza i odległości. Oto przykład, gdzie się pojawiają.

Na Mapie na żywo

 

W sekcji Raporty

 

W sekcji Edytuj pojazd

Aby wyświetlić te informacje, przejdź do:

 1. Prawego górnego rogu strony i kliknij inicjały
 2. Administrator
 3. Lista pojazdów
 4. Edytuj pojazd
 5. Szczegóły

 

Opcja Zapłon i praca na biegu jałowym
w polu Zapłon ECM służy do określenia pracy na biegu jałowym na podstawie danych z modułu ECM. Wartość
Silnik na biegu jałowym odnosi się do wszystkich przypadków zarejestrowania pracy na biegu jałowym na podstawie tego, że silnik pojazdu jest włączony, a pojazd nie znajduje się w ruchu.
Informacje te można wyświetlić w sekcji raportu systemie Reveal.

 

Wyświetlanie informacji o biegu jałowym na Mapie na żywo

 

W przypadku wystąpienia problemu z pojazdem moduł ECM zapisuje kod błędu określany jako diagnostyczny kod usterki (DTC)
. Kod ten jest zazwyczaj diagnozowany przez mechanika (za pomocą skanera) i powoduje zaświecenie się kontrolki silnika, aby kierowca wiedział, że coś jest nie w porządku. Krótko mówiąc, moduł ECM wykonuje wiele różnorodnych funkcji niezbędnych do działania pojazdu.

 

Konfiguracja alertu kodu DTC
Można skonfigurować emitowanie alertu w przypadku wygenerowania przez pojazd kodu DTC. Będzie to pomocne w zarządzaniu przeglądami serwisowymi pojazdu i wczesnym eliminowaniu problemów.

Aby dowiedzieć się, jak ustawić alert DTC, odwiedź sekcję alertów w centrum pomocy
Przejdź do
.

 1. Alerty
 2. Utwórz alert

 

Wyświetlanie aktywnych kodów DTC
Przejdź do

 1. prawego górnego rogu strony i kliknij inicjały
 2. Administrator
 3. Alerty
 4. Utwórz nową regułę alertu
 5. Diagnostyczne kody usterek

 

Alert kodów DTC
Po skonfigurowaniu funkcji Alerty kodów DTC otrzymasz wiadomość e-mail z poniższymi informacjami w przypadku wygenerowania kodu DTC.

 

Historia kodów DTC
Przeglądaj historię kodów DTC swoich pojazdów. Przejdź do:

 1. prawego górnego rogu strony i kliknij inicjały
 2. Twój profil
 3. Administrator
 4. Lista pojazdów
 5. Edytuj pojazd
 6. Historia kodów DTC

Więcej informacji nt. Historii kodów DTC zawiera Aktualizacja informacji o pojeździe na stronie.

 

Dane prędkości z modułu ECM
Dane prędkości są zbierane wraz z każdym wykresem i będą wyświetlane w systemie Reveal w przypadku odwoływania się do prędkości.

Oto przykładowa lokalizacja odwołania do prędkości ECM na Mapie na żywo w systemie Reveal

 

Numer VIN
jest przesyłany do systemu Reveal z modułu ECM i automatycznie umieszczany w profilu pojazdu. Rok, markę i model samochodu należy wprowadzić ręcznie. Należy pamiętać, że pojazdy nie z wszystkich lat, nie wszystkich marek i nie wszystkich modeli będą rejestrować numer VIN.

Aby wyświetlić numer VIN, przejdź do:

 1. prawego górnego rogu strony i kliknij inicjały
 2. Twój profil
 3. Administrator
 4. Lista pojazdów
 5. Edytuj pojazd
 6. Informacje o pojeździe.

 

Godziny pracy silnika
Dane dot. godzin pracy silnika z modułu ECM będą wyświetlane w profilu pojazdu i w systemie Reveal w przypadku odwoływania się do godzin pracy silnika i obliczania ich. Podawane godziny pracy silnika odzwierciedlają skumulowane godziny pracy silnika od momentu zainstalowania urządzenia do lokalizacji pojazdów (VTU). Jeśli chcesz wprowadzić godziny początkowe / łączny odczyt drogomierza pojazdu, możesz to zrobić na ekranie Edytuj pojazd.

W tym celu przejdź do:

 1. prawego górnego rogu strony i kliknij inicjały
 2. Administrator
 3. Lista pojazdów
 4. Edytuj pojazd
 5. Szczegóły

 

Urządzenie do lokalizacji pojazdów (VTU) to moduł śledzenia GPS zainstalowany w pojeździe. Wykorzystuje globalny system pozycjonowania (GPS) do śledzenia ruchu pojazdów i podawania informacji o lokalizacji.

 

W przypadku trudności z rozwiązywaniem problemów z systemem Reveal Engine Connect, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej

 


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 4 z 13