Reveal Driver mobiele app

Lire en Français

Bestuurders kunnen hun mobiele apparaten gebruiken voor het beheren van hun voertuigtoewijzing, dagelijkse stops en om hun prestaties te vergelijken met de benchmarks van uw bedrijf.

In dit artikel wordt het volgende besproken:

Toegang tot de app instellen

Om aan de slag te gaan, moeten beheerders de appfuncties inschakelen in Reveal. Vervolgens kunnen bestuurders de app downloaden, toegang krijgen en hun toegewezen instellingen aanpassen.

Appfuncties inschakelen in Reveal

Vanaf de pagina Gebruikers- en accountvoorkeuren in Reveal kunnen beheerders de volgende functies beschikbaar stellen voor bestuurders op het scherm Vandaag in hun Reveal Driver-app:

 • Voertuig toewijzen
 • Stops tonen
 • Scorekaarten tonen
 • Leaderboards tonen

Apptoegang inschakelen voor bestuurders

Ga in uw Reveal-account naar Beheer > Lijst met bestuurders/monteurs en kies Mobiele toegang: Toegang inschakelen.

Image_2.jpg

Het wachtwoord van de mobiele app van een bestuurder opnieuw instellen

Als bestuurders het wachtwoord van hun mobiele app opnieuw moeten instellen, gaat u naar Beheer > Lijst met bestuurders/monteurs en kiest u het tabblad Mobiele opties. Kies E-mail voor wachtwoordherstel om een mail naar de bestuurder te laten verzenden.

Scorekaartweergave inschakelen

U kunt de maatstaven beheren die worden getoond op het scherm Vandaag van de bestuurder onder Scorekaart.

Ga naar Beheer > Beheer mobiele scorekaart en kies Selecteren om weer te geven voor iedere optie die u wilt weergeven. U kunt één maatstaf vastzetten boven aan de scorekaart van de bestuurder door Held te selecteren.

Stops verzenden en bekijken

De Reveal Driver-app laat stops zien die verzonden zijn vanaf het venster Verzending bestuurder in Live Map. Met Verzending bestuurder kunt u stops op de Live kaart maken en bestuurders aan deze stops toewijzen, als onderdeel van een Werkopdracht. Verzending bestuurder werkt in combinatie met de Reveal Driver-app.

Om ervoor te zorgen dat bestuurders het venster Verzending bestuurder kunnen zien in de app, kunnen beheerders naar Reveal > Beheer > Rollen en machtigingen beheren gaan en bij de optie Verzending bestuurder beheren kiezen voor Alleen bekijken of Volledige toegang.

Image_3.jpg

De app installeren

De Reveal Driver-mobiele app is compatibel met:

 • iPhones en iPads met iOS 10 en hoger.
 • telefoons en tablets met Android 5.0 en hoger.

Volg de volgende stappen om de app te installeren:

 1. Download de app op uw mobiele apparaat in de App Store (iOS) of in Google Play (Android).
 2. Log in bij de app met het e-mailadres en wachtwoord (hoofdlettergevoelig) die uw Reveal-systeembeheerder heeft toegevoegd aan het systeem. Als u deze gegevens niet heeft, kunt u deze opvragen bij uw beheerder.
 3. U moet de algemene voorwaarden lezen en ermee akkoord gaan.
 4. Schakel de locatiegegevens in.

Een voertuig toewijzen

Als uw wagenpark minder dan 500 voertuigen bevat, dan ziet u maximaal 10 voertuigen die binnen 1.000 meter van uw locatie staan.

Als uw wagenpark uit meer dan 500 voertuigen bestaat, dan moet u uw voertuigen zoeken en deze handmatig toewijzen aan uzelf.

Als u verder dan 200 meter uit de buurt van uw toegewezen voertuig gaat, dan geeft de app een melding dat u verbonden moet blijven met het voertuig.

Een voertuig toewijzen

 1. Kies het menupictogram in de app.
 2. Kies een voertuig.
 3. Selecteer het voertuig dat u wilt besturen en kies Toewijzen.
 4. Als u wordt gevraagd uw keuze te bevestigen, kiest u nogmaals voor Toewijzen. Het voertuig is nu aan u toegewezen.

De toewijzing van een voertuig ongedaan maken

 1. Klik op het menupictogram in de app.
 2. Kies een voertuig.
 3. Selecteer het voertuig waarvoor u de toewijzing ongedaan wilt maken en kies Toewijzing ongedaan maken.
 4. Als u wordt gevraagd uw keuze te bevestigen, kiest u nogmaals voor Toewijzing ongedaan maken. Het voertuig is nu niet meer aan u toegewezen.

Opmerking: U kunt voertuigen toewijzen en toewijzingen ongedaan maken in de offline modus. De wijzigingen worden doorgevoerd in het systeem wanneer u weer online bent.

Stops bekijken en navigeren

U kunt stops bekijken en bijwerken in de Reveal Driver-app.

Ga naar Menu > Stops om de status bij te werken en de stop te markeren als Voltooid, In behandeling of Afgewezen door naar links over de stop te vegen.

U kunt stops per dag bekijken:

 • Vandaag: huidige stops met een verwachte startdatum vandaag of zonder startdatum.
 • Openstaand: huidige stops met een verwachte startdatum die in het verleden ligt.
 • Morgen: huidige stops met een verwachte startdatum op de volgende dag. Toekomstige stops die later vallen dan morgen worden niet getoond op de app.

U kunt:

 • Een beperkte weergave (alleen lezen) van de stopgeschiedenis bekijken op het tabblad Menu > Stops > Geschiedenis.
 • Gebruik bocht-voor-bocht-navigatie door de stop te selecteren en het icoontje met drie pijlen omhoog.
  Om dit te laten werken, moet u de Google Maps- of Apple Maps-app downloaden.

Image_1.jpg

De scorekaart voor bestuurders gebruiken

U kunt uw prestatiecijfers bekijken en beheren via Menu > Scorekaart.

Eén maatstaf wordt bovenaan de Scorekaart-pagina geplaatst. Dit is de ‘held’-maatstaf die uw beheerder voor u heeft gekozen; neem contact op met de beheerder als u deze wilt wijzigen.

U kunt op elke maatstaf tikken om meer gegevens te zien, waaronder een klassement waarin u zichzelf kunt vergelijken met andere bestuurders in uw primaire groep (omwille van de privacy worden geen namen vermeld).

Uw benchmarks zijn gebaseerd op de selecties die zijn gemaakt in Reveal > Mijn benchmarks.

Appinstellingen wijzigen

Via Menu > Instellingen kunt u:

 • De algemene voorwaarden en het privacybeleid bekijken.
 • De Voertuigenlijst van de app downloaden of vernieuwen.
 • Diagnostische gegevens bekijken, bijv. voertuigtoewijzing.
 • Geplaatste items uploaden. Dit wordt gebruikt wanneer serveroproepen vanuit de app naar het Reveal-backend zijn mislukt. Een bestuurder kan wijzigingen handmatig naar de server sturen die zijn opgeslagen op de Driver-app (wijzigingen in de voertuigtoewijzing, stop-updates of als er sprake is van het wegvallen van de verbinding of het bereik).
 • De functies die op het scherm Vandaag worden weergegeven wijzigen. De volledige lijst met functies (beheerd door de beheerder) is:
  • Voertuig toewijzen
  • Stops tonen
  • Scorekaarten tonen
  • Leaderboards tonen

Verdere training

Voor meer informatie over de functies van de Reveal Driver mobiele app kunt u zich aanmelden voor een eTutorial.


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 21 van 53