Accurapport van volgsystemen in bedrijfsmiddelen

Het accurapport van volgsystemen in bedrijfsmiddelen toont u de laatst gerapporteerde accuniveaus van de volgsystemen van de bedrijfsmiddelen in uw wagenpark.

Opmerking

Het rapport bevat omvat aangedreven en niet-aangedreven bedrijfsmiddelen.

Volgsystemen van de bedrijfsmiddelen in dit rapport omvatten:

 • Alle volgsystemen in CalAmp

 • EAT

 • EAT-B

Het rapport genereren

Desktop__3_.png
 1. Ga naar Rapporten > Accurapport van volgsystemen in bedrijfsmiddelen.

 2. Selecteer in het gedeelte Wagenparkselectie de bedrijfsmiddelen die moeten worden opgenomen in het rapport.

  U kunt het volgende selecteren: alle bedrijfsmiddelen in uw wagenpark, bepaalde aangedreven bedrijfsmiddelen, bepaalde niet-aangedreven bedrijfsmiddelen of alle bedrijfsmiddelen in één of meer groepen.

 3. Kies RAPPORT GENEREREN.

Wat staat er in het rapport

Desktop__2_.png

Het gedeelte totalen rapport toont:

 • Totale bedrijfsmiddelen in het rapport.

 • Aantal volgsystemen in bedrijfsmiddelen met een accu van minder dan 5%.

Het rapportfilter geeft u de mogelijkheid om accutypes van volgsystemen in bedrijfsmiddelen te filteren op alle, oplaadbaar en niet-oplaadbaar.

De rapporttabel bevat de volgende kolommen:

 • Naam bedrijfsmiddel: de naam die u hebt gegeven aan het aangedreven of niet-aangedreven bedrijfsmiddel.

 • Type bedrijfsmiddel: of het bedrijfsmiddel wel of niet aangedreven of aangedreven.

 • Accutype: of het accutype van het bedrijfsmiddel wel of niet oplaadbaar is.

 • Locatie: de laatst bekende locatie van het apparaat in uw bedrijfsmiddel.

 • Laatste controle: de laatste tijd en datum van de controle van uw bedrijfsmiddel.

 • Accuniveau: de laatst gerapporteerde accuniveaus van de volgsystemen van de bedrijfsmiddelen in uw wagenpark.

De rapporttabel is standaard gesorteerd op accu in oplopende volgorde (laatste naar hoogste). U kunt de tabel ook sorteren op tekens, getallen en alfabetische volgorde.

Opmerking

Sorteren is niet beschikbaar op de mobiel.

Het rapport kan in Reveal bekeken worden of u kunt het downloaden als CSV-bestand. De gekleurde balk die het accuniveau aangeeft, is niet opgenomen in het CSV-bestand.

Als u een niet-oplaadbaar volgsysteem hebt met een accu die bijna leeg is, neem dan contact op met de klantenservice met de gegevens van het apparaat om een nieuwe te bestellen.


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2