Rapporten over bedrijfsmiddelen

Lire en Français

Reveal biedt diverse rapporten aan de hand waarvan u uw bedrijfsmiddelen kunt beheren. Het hangt van uw account af welke soorten rapporten beschikbaar zijn voor u:

  • Een gebruiksrapport bevat een overzichtelijke weergave van de afgelegde afstand van een voertuig of een aangedreven bedrijfsmiddel terwijl het in beweging is, de stationairtijd, de ‘motor-aan’-tijd en de aftakastijd.
  • In een dagrapport kunt u de complete rijgeschiedenis van uw bedrijfsmiddelen zien, inclusief de adressen waar is gestart/gestopt en de stopduur.
  • Een gedetailleerd rapport biedt u nader inzicht in de geschiedenis van een bedrijfsmiddel, zoals de snelheid en de afgelegde afstand.
  • Een geofence-rapport biedt u nader inzicht in hoe lang een bedrijfsmiddel aanwezig is geweest op belangrijke locaties.
  • Een voertuigonderhoudsrapport biedt u nader inzicht in het onderhoudsschema van een bedrijfsmiddel en de uitgevoerde reparaties.
  • In een stroomonderbrekingsrapport kunt u zien wanneer de stroom van een bedrijfsmiddel uitviel en hoe lang deze onderbreking duurde.
  • Een sensorrapport geeft u meer informatie over aftakassen en het gebruik van apparatuur in het voertuig, zoals vegers.

Op dit moment zijn het gedetailleerde rapport en het gebruiksrapport de enige rapporttypes die van toepassing zijn op niet-aangedreven bedrijfsmiddelen.


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 3