Uw importbestand voorbereiden

Het is mogelijk noodzakelijk dat u het importbestand handmatig bijwerkt , voorafgaand aan het uploaden, om er zeker van te zijn dat uw bestand aan de volgende eisen voldoet:

  • Alleen de vereiste tekst
  • Geen lege cellen
  • Eén brandstoftransactie per rij

De volgende richtlijnen helpen u bij het voorbereiden van uw brandstofaankoopbestand voor het importproces.

Opmerking: Uw brandstofaankoopbestand moet een Excel- of CSV-indeling hebben.

  1. Verwijder niet-relevante tekst, zoals inleiding, totalen of gemiddelden. De eerste rij moet of de koptekstrij of de gegevens van de eerste brandstoftransactie zijn. In het volgende voorbeeld moeten ‘Voertuigrapport’ en ‘Bedrijfsnr. 1234’ worden verwijderd.

  2. Zorg ervoor dat geen van de cellen leeg zijn door handmatig gegevens toe te voegen waar dat nodig is. In het volgende voorbeeld moeten de locatiegegevens worden toegevoegd in de lege cellen onder ‘Locatie’.

  3. Zorg ervoor dat er in uw bestand één brandstoftransactie per rij staat en dat er in totaal maximaal 1000 rijen zijn.

Opmerking: Als uw bestand niet over kolomkopjes beschikt, worden de Reveal-labels omgezet naar de kolompositie (bijv. kolom A, kolom B) tijdens de stap Kolommen omzetten van de Uploadwizard.


In het volgende voorbeeld wordt ‘Locatienaam’ omgezet naar kolom C, ‘Straat’ wordt omgezet naar kolom D, enz.Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 8 van 10