Geofences uploaden

Wat zijn Plaatsen?

Plaatsen zijn cruciale locaties (zoals het hoofdkantoor van uw bedrijf, distributiecentra, woningen van medewerkers en tankstations) die u kunt aanmaken en markeren met gedefinieerde grenzen. U kunt de activiteit op deze locaties monitoren en taken toewijzen aan bestuurders op basis van hun huidige locatie.

Op de pagina Geofences uploaden kunnen beheerders tot wel 300 Geofences uit een Excel-spreadsheet uploaden. Zo kunt u gegevens uit een product van derden of van een ander Reveal-account migreren. Bij het uploaden van veel gegevens wordt er een foutmelding weergegeven als de gegevens niet binnen 180 seconden geüpload kunnen worden nadat u op de knop Geselecteerde items uploaden heeft geklikt. Als er zich een fout voordoet, moet u de gegevens in kleinere delen opdelen en deze afzonderlijk uploaden.

Een sjabloon invullen

01-choose-file.PNG

Als u een te uploaden bestand moet voorbereiden, kunt u een sjabloon met de benodigde koppen downloaden van de pagina Geofences uploaden. Volg deze stappen om een sjabloon voor te bereiden:

 • Om de pagina Geofences uploaden te openen, kiest u Accountprofiel > Beheer > Plaatsen > Geofences uploaden.
 • Om een sjabloon te downloaden, klikt u op het tabblad Bestand kiezen op Het sjabloon downloaden. U kunt Geofences aan het sjabloon toevoegen voordat u het uploadt naar Reveal.
 • Om het sjabloon in te vullen, opent u het bestand in Excel (of een andere spreadsheetverwerker) en vult u voor iedere Geofence de volgende velden in:

  Plaatsnaam*: voer een naam in voor de Geofence: deze moet uniek zijn.
  Lat/Lng: de breedtegraad (latitude) en de lengtegraad (longitude) leveren de meest nauwkeurige resultaten op. Als u de breedtegraad/lengtegraad niet weet, kunt u ook een adres invoeren.
  Plaats-ID: voer een ID in om de Geofence in Reveal te identificeren: deze moet uniek zijn.
  Adres: als u een adres invoert, zijn de straat, plaats, staat/provincie en postcode verplicht. Als u het adres niet weet, kunt u ook de breedtegraad/lengtegraad invoeren.
  E-mail contactpersoon: voer indien nodig een e-mailadres in van een contactpersoon voor de Geofence.
  Formaat Geofence*: voer 0 in voor een extra kleine, 1 voor een kleine, 2 voor een middelgrote of 3 voor een grote Geofence.
  Categorie*: om een Geofence toe te voegen aan een categorie, voert u de naam van een bestaande categorie in. Als u een nieuwe categorie wilt aanmaken, moet u deze aanmaken in Reveal voordat u het sjabloon uploadt.
  In rapporten tonen*: om de Geofence in rapporten te tonen, voert u True in. Om de Geofence te verbergen, voert u False in.
  Op kaart tonen*: om de Geofence op kaarten te tonen, voert u True in. Om de Geofence te verbergen, voert u False in.
  Type vorm*: om een cirkelvormige Geofence te maken, voert u 2 in. Om een rechthoekige Geofence te maken, voert u 3 in.

  *Verplicht veld

Meerdere Geofences uploaden

Volg deze stappen om het sjabloon te uploaden:

 1. Klik op Bladeren op het tabblad Bestand kiezen. Selecteer het te uploaden bestand en klik vervolgens op Doorgaan.
  Als u een eerder geüpload sjabloon wilt selecteren, kunt u ook een bestand selecteren uit de vervolgkeuzelijst Een bestand selecteren en vervolgens klikken op Doorgaan.
 2. Op het tabblad Fouten bekijken worden alle fouten in het sjabloon rood gemarkeerd. Om een fout te corrigeren of om ontbrekende informatie toe te voegen, klikt u op het rode vakje. Voer de verplichte informatie in en klik vervolgens op Doorgaan.
  03-review-errors.PNG
 3. Op het tabblad Succesvolle rijen worden alle Geofences getoond die gevalideerd zijn en geüpload kunnen worden. Als u een Geofence niet wilt uploaden, vinkt u het selectievakje naast die Geofence uit.
  04-successful-rows.PNG
 4. Om de Geofences aan groepen toe te wijzen, selecteert u het selectievakje voor Toewijzen aan de geselecteerde groepen. Open de vervolgkeuzelijst Geselecteerde groepen en selecteer de groepen waaraan u de Geofences wilt toevoegen.
 5. Om het uploaden te voltooien, klikt u op Selectie uploaden. Op het tabblad met de resultaten verschijnt een bericht met de bevestiging dat de bestanden zijn geüpload.
  05-results.PNG

Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 10 van 20