Dashboard

Lire en Français

Het dashboard levert wagenparkprestaties en het biedt vergelijkingen met bedrijfsstandaarden en collega's. Er worden belangrijke maatstaven weergegeven met betrekking tot bedrijfsvoertuigen, bestuurders en groepen. Verder kunt u ervoor kiezen om de algemene dashboardresultaten weer te geven voor uw gehele wagenpark of een individuele groep.

Reaveal_Dashboard.png

Klik hier voor meer informatie over de beschikbare maatstaven. Of lees verder voor meer informatie over de standaarddashboardfuncties, zoals het maken van aangepaste dashboards.

Ter verduidelijking hebben we het dashboard in de volgende gedeelten opgedeeld:

 


Standaard criteria en hulpmiddelen van dashboards

Er zijn een aantal standaardcriteriaopties en -hulpmiddelen beschikbaar voor dashboards:

De eerste is een vervolgkeuzelijst met de vooraf gedefinieerde dashboards (zie volgende gedeelte) en een link "Een nieuw dashboard aanmaken". Deze opties zijn alles wat u te zien krijgt als u inlogt en het dashboard voor het eerst bekijkt. Als u begint met het maken en opslaan van dashboards, worden ze in de lijst weergegeven. Ga voor meer informatie over het maken van dashboards naar sectie 5 (hieronder). Om een van de vooraf gedefinieerde of opgeslagen dashboards te selecteren, klikt u op de vervolgkeuzelijst en maakt u een keuze. De pagina wordt vernieuwd en geeft de dashboardresultaten weer.

Met de volgende optie kunt u kiezen of u het dashboard wilt uitvoeren voor uw volledige wagenpark of een individuele groep. Klik op de pijl en maak een keuze uit de lijst die wordt weergegeven. Uw gehele wagenpark wordt standaard geselecteerd.

De volgende paar items hebben betrekking op het dashboard dat momenteel wordt weergegeven. U kunt het bewerken, een tegel toevoegen, het als een CSV-bestand naar Excel exporteren of het printen.

 


Vooraf gedefinieerde dashboards

Er zijn zes vooraf gedefinieerde dashboards:

 1. Beheeroverzicht (standaardweergave)
 2. Veiligheid
 3. Brandstof
 4. Salarisadministratie
 5. Wagenparkbeheer
 6. Activiteiten

Deze zijn er om u uit te leggen hoe dashboards werken. Ze zijn allemaal bewerkbaar, zodat u ze kunt aanpassen aan uw vereisten. Als u een compleet nieuw dashboard wilt maken, gaat u naar sectie 5 (hieronder).

Tip- Verizon Connect onthoudt uw laatste criteria. Als u dus naar een andere sectie navigeert, of zelfs uitlogt, wordt het laatste dashboard dat u heeft bekeken automatisch weergegeven als u de pagina bezoekt.

 


Benchmarks aanpassen

Als u de benchmarks van uw bedrijf wilt aanpassen, klikt u op de link "Mijn benchmarks" die rechtsboven in het dashboard wordt weergegeven. Hierdoor wordt u naar de pagina Mijn benchmarks geleid. Hier kunt u een aantal parameters instellen die passen bij het beleid en de werkzaamheden van uw bedrijf. Ze worden weergegeven in de tegels van het maatstavendashboard. Klik hier voor meer informatie over benchmarks.

 


Grafiektypen (tegels)

Er zijn meerdere weergaven voor grafieken (of tegels):

 

Rangschikking

Harsh_Driving_Metric.png

Speeding_Ranking_Metric.png

 

Trend

Speeding_Trend_Metric.png

 

Maat

Total_Idle_Time_Metric.png

 


Een dashboard maken/aanpassen

Een of meer dashboards maken, zorgt ervoor dat u alles uit deze Verizon Connect-tool haalt. Met dashboards kunt u zich richten op specifieke aspecten van het gedrag van uw wagenpark en mogelijke tegenstrijdigheden markeren.

De mogelijkheid om dashboards te maken is niet beschikbaar op alle accounts, neem contact op met de klantondersteuning of uw Customer Success Manager om de beschikbare opties te bespreken. Zodra u toegang heeft, kunt u een aangepast dashboard maken door deze stappen te volgen:

1. Maak het dashboard

Zoals in sectie 1 (hierboven) vermeld, bevat de eerste vervolgkeuzelijst de optie "Een nieuw dashboard aanmaken" samen met de vooraf gedefinieerde dashboards. Het volgende wordt weergegeven als dit geselecteerd wordt:

Voer hier een naam in voor uw dashboard en klik op de knop "Opslaan".

Als u het dashboard wilt delen, klikt u op het vakje "Dit dashboard delen" om de opties weer te geven:

Hier kunt u ervoor kiezen om het dashboard te delen met andere individuele gebruikers of groepen. Vink de vakjes aan hun linkerkant aan en klik op "Opslaan".

Als u besluit dat u niet langer een dashboard wilt maken, klikt u op de "x" rechtsboven om de pop-up te sluiten en terug te gaan naar de oorspronkelijke dashboardweergave.

Om verwarring te voorkomen, moet ieder aangepast dashboard een unieke naam krijgen. Als u een naam probeert te gebruiken van een bestaand dashboard, wordt deze niet opgeslagen en wordt u gevraagd om een andere naam in te voeren, voordat u verder kunt gaan.

Als de pagina is opgeslagen, wordt deze vernieuwd en wordt uw nieuwe lege dashboard weergegeven. Vervolgens moet u indicatoren maken op basis van de maatstaven die u wilt monitoren.

2. Voeg een aantal tegels toe

U kunt maximaal 12 tegels aan het dashboard toevoegen. Klik op de knop "Tegel toevoegen" om verder te gaan. Hierna draait de tegel en wordt het criteriavenster weergegeven.

Volg de volgende stappen om een nieuwe tegel te maken:

 1. Maatstaven - selecteer in de vervolgkeuzelijst welke maatstaven u wilt weergeven. Klik hier voor meer informatie over de beschikbare maatstaven.
 2. Grafiektype - selecteer hier een van de drie grafiektypes in de vervolgkeuzelijst.
 3. Grafiektype (alleen score) - om alle bestanden te rangschikken met uitzondering van Snelheidsoverschrijdingen, kunt u selecteren welke van de volgende opties u wilt dat de resultaten weergeven:
  • Eerste 10
  • Eerste 50
  • Onderste 10
  • Onderste 50
 4. Tonen - filter welke resultaten worden weergegeven door een van de volgende waarden te gebruiken (er zijn aparte opties beschikbaar voor Snelheidsoverschrijdingen):
  • Gemiddelde per dag
  • Totaal per dag
  • Gemiddelde per voertuig
  • Totaal per voertuig
  • Gemiddelde per bestuurder
  • Totaal per bestuurder
 5. Tijd - selecteer een tijdvenster uit een van de volgende opties - verschillende dashboardtegels kunnen verschillende combinaties weergeven van de vermelde tijdvensters:
  • Vandaag
  • Gisteren
  • Vorige zeven dagen/Laatste 7 dagen
  • Vorige werk week
  • Deze week
  • Vorige week/Laatste week
  • Twee weken geleden
  • Drie weken geleden
  • Vier weken geleden
  • Deze maand
  • Laatste 28 dagen
  • Vorige 30 dagen
  • Vorige maand
  • Dit kwartaal
  • Vorige 90 dagen
  • Afgelopen 3 maanden
  • Aangepast
 6. Dagen verbergen - selecteer een of meer dagen van de week door de juiste vakjes aan te vinken. De maatstaven geven alleen resultaten weer op basis van die dagen, ongeacht de duur.
 7. Annuleren- klik op deze knop als u het maken van een nieuwe tegel wilt annuleren.
 8. Opslaan - klik op deze knop om de tegel op te slaan. Hierna wordt het scherm gedraaid en worden de actieve maatstaven weergegeven.

Tegels bewerken

Ieder opgeslagen tegelelement kan bewerkt worden. Klik hiervoor op het instellingenpictogram rechtsboven in het bestand dat u wilt bewerken. Het wordt gedraaid en u kunt wijzigingen aanbrengen. Als u terug wilt keren naar de laatst opgeslagen versie, klikt u op de knop "Annuleren". Als u verder wilt gaan met uw wijzigingen, klikt u op "Opslaan". De tegel draait in alle gevallen rond om de maatstaven weer te geven die de doorgevoerde wijzigingen (indien aanwezig) reflecteren.

Tegels verwijderen

Als tegels worden opgeslagen, wordt tevens de knop "Verwijderen" weergegeven. Als hier op wordt geklikt, wordt de tegel uit het dashboard verwijderd en moet deze opnieuw worden gemaakt als u hem wilt herstellen.

Een dashboard verwijderen

Als u een volledig dashboard wilt verwijderen, moet u het eerst selecteren in de vervolgkeuzelijst bovenaan de pagina (zie sectie 1). Klik vervolgens op de knop "Bewerken" in de werkbalk. Er wordt een popup weergegeven en linksonder verschijnt een blauwe link "Dashboard verwijderen". Als u het zeker weet, klikt u op de link. Zo niet, dan klikt u rechtsboven op de "x". De pop-up wordt gesloten en u keert terug naar de dashboardweergave.

 


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 14 van 24