Regels van Verizon Connect over het bewaren van Reveal-gegevens

In dit artikel wordt uitgelegd hoelang Verizon Connect uw Reveal-klantgegevens bewaart, wat er gebeurt met uw gegevens zodra ze zijn verwijderd, en welke rechten u hebt met betrekking tot het inzien en beheren van uw gegevens, zowel wanneer u een klant van Verizon Connect bent als wanneer uw overeenkomst met Verizon Connect is beëindigd.

In dit artikel:

Terminologie

Om te begrijpen wat de regels voor het bewaren van gegevens door Verizon Connect omvatten, is het belangrijk dat u de door ons gebruikte terminologie begrijpt:

Actieve klant: Een klant die toegang heeft tot een actueel en actief account op ons platform. Een actieve klant heeft momenteel een overeenkomst lopen.

Voormalige klant: Een klant van wie het account opgeschort is of anderszins opzettelijk gedeactiveerd is, omdat de klant niet langer gebruik wil maken van de software en wiens contractuele relatie met Verizon Connect beëindigd is of op het punt staat om af te lopen.

Niet-overdraagbare gegevens: Niet-overdraagbare gegevens: metadata over mensen of zaken die in ons platform worden bijgehouden en beheerd; vaak direct door de klant verstrekt.

Overdraagbare gegevens: Gegevens over een gebeurtenis die worden gegenereerd om ons platform te kunnen gebruiken en die in de loop der tijd natuurlijk worden ingezameld. Hiertoe behoren gegevens zoals gps-punten, klantlocaties of de inhoud van bestuurdersformulieren naarmate ze worden ingediend.

Periode van bewaring van gegevens: Hoelang gegevens worden bewaard op Verizon Connect-systemen. Let op: deze periode kan verschillen van de periode waarin dergelijke gegevens daadwerkelijk beschikbaar kunnen zijn voor klanten via gebruikersinterfaces.

Verwijderd: Gegevens zijn veilig verwijderd of onomkeerbaar geanonimiseerd. Zodra gegevens uit ons platform zijn verwijderd, kan dit niet ongedaan worden gemaakt door Verizon Connect of iemand anders.

Soorten gegevens

Verizon Connect slaat twee soorten gegevens op: Overdraagbare en niet-overdraagbare gegevens.

Soorten overdraagbare gegevens

Overdraagbare gegevens is informatie over gegevens die wordt gegenereerd om ons platform te kunnen gebruiken voor het beheren van wagenparken.

Voorbeelden van overdraagbare gegevens zijn onder andere:

 • Gegevens van gps-punten uit het verleden

 • Alarmen

 • Opdrachten en bijbehorende details

 • Gegevens die zijn verzameld via formulieren en aangepaste velden

 • Geschiedenis gekoppeld aan een gegevensonderwerp

 • Dashcambeelden

 • Alle andere gegevens over gebeurtenissen die zijn verzameld terwijl u gebruik hebt gemaakt van ons platform

 • IP-adressen en browsercookies

Soorten niet-overdraagbare gegevens

Niet-overdraagbare gegevens zijn metadata die worden gebruikt om context te bieden bij gebruik van onze producten. Voorbeelden van dit soort gegevens zijn onder andere:

 • Bestuurders-, gebruikers- en klantdetails

 • Volledige namen of gebruikersnamen

 • E-mailadressen

 • Postadressen

 • Telefoonnummers

 • Plaatsen en geofences

 • Scenario's of sjablonen voor routeplanning

 • Details over de organisatorische structuur, zoals wie de manager van de medewerkers is

 • Overige pseudonieme identificatiegegevens van eindgebruikers

 • Alle andere soorten samengevoegde of geanonimiseerde gegevens

Bewaring van gegevens voor actieve klanten

Klanten in de EU

Niet-overdraagbare gegevens worden bewaard gedurende de periode waarin u een actieve klant bent. Om aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen, is de standaard retentieperiode voor locatiegegevens (gegevens die kunnen worden gebruikt om de locatie van een persoon bij te houden) 13 maanden, waarna deze gegevens worden verwijderd. Indien uw geschiedenisinstellingen zodanig zijn ingesteld dat deze waarde lager is, dan wordt die lagere waarde aangehouden.

Gps-locatiegegevens die nodig zijn voor conformiteit met de tachograaf worden, indien nodig, automatisch bewaard.

Klanten buiten de EU

Niet-overdraagbare gegevens worden bewaard gedurende de periode waarin u een actieve klant bent. De standaard retentieperiode voor overdraagbare gegevens wordt bepaald aan de hand van welke gegevens u deelt en uw locatie. (De standaardperiode bedraagt 13 maanden). Indien u een specifieke retentieperiode voor gegevens hebt aangegeven in uw overeenkomst, krijgt die periode voorrang bij het bewaren van uw gegevens. Na afloop van deze retentieperiode voor gegevens, worden alle overdraagbare gegevens verwijderd.

De invloed van het bewaren van gegevens op Reveal

Voor Reveal houdt dit het volgende in:

 • In Plaatsen ziet u alleen stopinformatie voor stops die tijdens de retentieperiode voor gegevens zijn bezocht.

 • Op de tabbladen Alarmoverzicht en Alarmlogboek ziet u alleen informatie over alarmbeleidsregels die tijdens de retentieperiode voor gegevens geactiveerd zijn.

 • U kunt alleen rapporten genereren en inplannen voor data die binnen de retentieperiode voor gegevens vallen. Klanten buiten de EU kunnen echter toegang tot historische gegevens aanvragen die buiten hun retentieperiode voor gegevens vallen als het gaat om het Gedetailleerde rapport en het Rapport incident agressief rijgedrag. Neem contact op met onze klantondersteuning voor bijzondere aanvragen van gegevens.

  Opmerking

  Voor Reveal Field (Taakplanner) kunt u nog altijd rapporten genereren over opdrachten die buiten de retentieperiode voor gegevens vallen. In dat geval onttrekken we uitsluitend informatie over de uitgevoerde werkzaamheden.

 • Op uw dashboards wordt alleen informatie weergegeven die binnen de retentieperiode voor gegevens is aangemaakt.

 • Gegevens van Keurmerk-abonnees worden gedurende 7 jaar bewaard, in overeenstemming met het Nederlandse beleid.

 • Duitse klanten hebben toegang tot 365 dagen aan Fahrtenbuch-gegevens.

 • Gedownloade tachograafgegevens worden afzonderlijk bewaard en blijven behouden in overeenstemming met de tachograaf-verordeningen: 3 jaar in Ierland, 2 jaar in het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa.

 • In het Logboek worden gegevens over de service-uren gedurende 1 jaar bewaard en zijn deze beschikbaar gedurende de voorafgaande 6 maanden in de mobiele app.

Voor klanten van de Geïntegreerde video (web en app) betekent dit dat u:

 • Alleen video's ziet die tijdens de retentieperiode voor gegevens zijn opgenomen

 • Maximaal 90 dagen videobeelden kunt downloaden

 • Maximaal 13 maanden gegevens van videogebeurtenissen (classificatie, tags, locatie, etc.) kunt downloaden

 • Bekijk de Video over veiligheidsprofielen van bestuurders, waaronder de Video over de wekelijkse veiligheidsscore, 12 weken lang.

 • Maximaal 13 maanden coachingsessies kunt bekijken

Alle video's worden permanent verwijderd nadat de retentieperiode voor gegevens is afgelopen.

Voor gebruikers van de Reveal Manager-app gelden de volgende beperkingen:

 • In Herhalen kunt u alleen voertuigactiviteiten bekijken voor data die binnen de retentieperiode voor gegevens vallen.

 • In het Alarmlogboek ziet u alleen alarmen die geactiveerd zijn in de loop van de retentieperiode voor gegevens.

 • In de Scorekaart-datumkiezer worden alleen opties getoond die binnen de retentieperiode voor gegevens vallen.

Voor de Reveal Driver-app gelden de volgende beperkingen:

 • In de Scorekaart voor bestuurders ziet u alleen informatie over snelheidsovertredingen en onrustig rijgedrag die tijdens de retentieperiode voor gegevens hebben plaatsgevonden.

Bewaring van gegevens voor voormalige klanten

Alle gegevens van voormalige klanten worden verwijderd binnen één jaar nadat hun overeenkomst is beëindigd. Hiertoe behoren de volgende gegevens:

 • Niet-overdraagbare gegevens

 • Overdraagbare gegevens die als sjabloon worden bewaard voor onze beleidsregels over het bewaren van gegevens voor actieve klanten

Gegevens opvragen voor actieve en voormalige klanten

U kunt gegevens aanvragen die niet direct beschikbaar zijn via de gebruikersinterfaces van onze toepassingen, indien deze niet zijn gewist in overeenstemming met de bovengenoemde regels. Voor klanten buiten de EU bewaren we gegevens gedurende 5 jaar. We willen graag gegevens verstrekken die uitsluitend op aanvraag beschikbaar zijn, maar hieraan zijn wel kosten verbonden. Neem contact op met onze klantondersteuning voor bijzondere aanvragen van gegevens.

Wijzigen welke gegevens u deelt

Om te wijzigen welke gegevens u deelt, kunt u contact opnemen met onze klantondersteuning of uw Customer Success Manager om de beschikbare opties te bespreken.

Indien u de retentieperiode voor gegevens verlengt, kunt u daarmee verwijderde gegevens niet herstellen.


Was dit artikel nuttig?


Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 15 van 33